Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck.
okänd

Första intryck, 
hurudan du är, 
vem är du, 
dina ord, 
tonläget,
ditt kroppspråk,
dina miner, 
det är du, 
första intrycket. 

woman.9.jpg?1561523095