”Om vapeninnehav blir brottsligt kommer endast brottslingar att bära vapen.”
-- (Stephen King, ur: ”Vägbygge”)

Skjutvapen, 
förbjud skjutvapen, 
det det ända rätta är, 
inga vapen, 
mindre skjutande, 
livet lättare vore

aa3.jpg?1505690726