Det är den som går vilse som finner de nya vägarna.
-- Niels Kjaer

Är du vilse? 
Leta och leta, 
leta nya vägar, 
du hittar, 
testa den nya vägen, 
vandra på den, 
den som söker, 
den hittar. 

woman.9.jpg?1561523095