Vad som är rätt för en person, behöver inte vara det för en annan.
-- Eileen Caddy

Rätt för dig, fel för en annan, 
lev fritt, låt alla leva fritt, 
alla väljer själv, du väljer, 
jag väljer, ni väljer, 
alla inte som du, alla unika är. 

m-hatt-rosa-3.jpg?1560582966