”Med hjälp av intuitionen anar man, innan man tänker. Med hjälp av intelligensen tänker man innan man anar”. 
- (Percival)

Intuition, intelligens, 
klok människa, 
känslig människa, 
egenskaper, bra egenskaper, 
känslighet, klokhet.

aa6.jpg?1505740882