En stor del av livet ägnar vi åt att drömma, framför allt när vi är vakna. 
-- Carlos Ruiz Zafón

Alla vi drömma, 
vaken drömmar, 
fantasier, 
mänskligt det är, 
lagom dagdrömmar bra är, 
givande är, 
men men...
dröm lagom, 
lagom alltid bäst 

kv-A1.jpg?1561712102