Se upp när du slåss mot monster, så att du inte själv blir ett monster.
-- Friedrich Nietzsche

Du kämpar, mot monster, 
du slåss, med nävar, 
med orden, akta dig, 
var varsam, var vänlig, 
bli inte ett monster, akta dig, 

kvinna-5.jpg?1525333687