Hjälp andra, 
andra bättre mår, 
du bra mår, 
välbefinnande känns, 
bra det känns, 
var vänlig, 
var hjälsam, 
bidrag till det goda.

Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget. -- Dalai Lama