Islamofober sjunger ut sin okunskap, 
okunskap skapar rädsla och hat, 
sluta hata, hat är rädsla, 
skaka bort din rädsla...
genom att studera religion Islam, 
lär dig, bli klokare, 
då försvinner hatet så småningom, 
kunskap är makt.

Det är helt fel att tolka t.ex religionen Islam så som terrorister vill att andra skall tro...varför är det så lätt för samtliga  islamofober att lita på terrorister...tror dom att terrorister är dom enda som vet vad Islam är...eller tror islamoben att Islam i sig är våldsam...ingen religion är våldsam...religion är det vad människan gör den till, olika tolkningar...ju renare och ljusaare ens tro är, där kan man se religionens godhet...religion skall göra gott till människan...göra människan god...
PS: 
här kan man läsa om islamofobisk tänkande.