Tystnad är detsamma som... 
att hålla med med förövaren, 
våga bryta tystnaden, 
vägra vara en medbrottsling.

Var modig, bryt tystnaden.
utforska sinnet -

aa20.jpg?1475478222