Jag frågar, 

Tycker du om alla människor? ..om inte, varför tycker du inte om alla människor? ..Eller vill du att alla skall vara som du? ..Tänka som du? ..tro som du? ..
----------------------------

Jag försöker tycka om alla människor...alltid lyckas man dock inte särskilt bra...men jag försöker.

woman.12.jpg?1422335062