2017-10-08
Henkisyys

Henkinen elämä on sitä...että tutkitaan itseä...Yritetään karsia omia uskomuksia pois... jotta se aito rakkaus löytyisi sieltä...Henkisyys yksilölle on se...mikä on henkilön tietoisuudessa...nykytietoisuuden ja absoluuttisen totuuden välissä...Jokainen kävelee tätä polkua omalla tasollaan...omalla tavallaan...omassa tahdissaan...Henkisyyson itsensä tutkimista ja kohottamista... kohti suurempaa rakkautta. 


2017-10-08
Henkisyyden kohottaminen

Omasta itsestään sitä on lähtävä, tutkia itseään, lakaista pois omia uskomuksia, tuntea rakkautta sekä itseään ja muita kohtaan. Mitä suuremman rakkauden tunteen oppii tuntemaan, sitä hengellisemmäksi tulee....Henkisyys ei tule unimaailmoiden maailmoista, vaikka niissä vierailisi kuinka monta kertaa tahansa....Mikään ei ole ilmaista, mitään ei saa ilmaiseksi. On itse työskenneltävä itsensä kanssa, jotta voisi kehittyä hengellisesti. 


2017-10-08
Rakasta itseäsi

Oppia rakastamaan itseään on todellakin vaikeaa, mutta sitten kun jo hieman osaa rakastaa itseään, silloin alkaa olo tuntua hyvältä. Monet voi huonosti ympäristönsä takia, tai ainakin luulevat voivansa huonosti mitä ympäristössä tapahuu, he antaa muitten vaikuttaa omaan psyykkiseen oloonsa.
Kun tarkistelee omaa itseään, myös niitä puolia joista ei pidä, juuri niistä puolista olisi alettava tykkäämään, sillä ne on minä, kaikkea kun ei voi itsessää muuttaa, silloin ei auta muu kuin hyväkstä ja alkaa akastaa itseään.
Jos ei vielä pysty rakastamaan itseään, voi rauhoittaa itseään ulkoilemalla, pitkillä kävelyreitellä. Voi myös affirmoida itselleen sanoen monen monta kertaa, esim. "olen hyvä ihminen", ja niin edelleen.


2017-10-08
Negatiiviset tunteet

Kun saa negatiivisiä tunteita, ei niitä saa laittaa piiloon, niitä on tutkittava ja hyväksyttävä ne ensin, sen jälkeen voi alkaa miettiä miten niistä pääsisi ohitse ja jollei pääse, antaa niitten olla ja yrittää mennä eteenpäin, ajan kuluttua negatiivinen tunnekkin laimenee jonkun verran.


2017-10-08
Jokaisella on vastuu omasta itsestä

Jokainen on vastuussa omasta henkisestä tilastaan, sinäkin. Henkistä tilaansa voi parantaa, aina ei edes uskontoa tarvita siihen, jos on kykyjä ja haluja. Henkisyyttään voi parantaa uskonnolla, filosofialla, psykologialla ja omaa minäänsä, egoansa tarkastelemalla ja tekemällä parannuksia. Mutta ne parannukset on tapahduttava hyvyyden merkeissä, ei kiivailemalla ja ei fanaattisuudella.
Jos ei ymmärrä uskontoja, niitten oppeja, henkistä oppia, silloin näkee vain haluja tuomita muita, pilkata muita.... 


2017-10-08
Tutki egoasi

Kun ihminen tuntee voivansa hyvin, silloin voi tutkia egonsa tuotteita ja ehkä karsia jotain pois, sillä ego on loppujen lopuksi hyvin itsekäs usein. Sehän on itsensä kehittämistä jos uskaltaa olla kriittinen egolleen joskus.


2017-10-08
Annatko kaikkien kukkien kukkia?

Rauhallisesti, rauhallisesti, antakaa toinen toistenne elää kuvitelmissaan, filmeissään, missä tahansa, ainakin niin kauan kuin eivät toisten silmille hypi kuvitelmiensa kanssa. Se taitaa olla aika harvat jotka eläytyy täysin filmien maailmoihin :) Muut yrittää elää maallista elämäänsä niin hyvin kuin vain mahdollista. Äälkäämme unohtako, että jokainen etsii tasapainoa elämäänsä omalla tavallaan. Jotkut hakee apua filmeistä ja kuvitelmista ja unista. Ok, jos he tuntee tulleensa autetuiksi jollakin tavalla, niin älkäämmen väheksykö heidän tien valintaansa. Eräät meistä hakee tasapainoa elämäämme itse elämisestä, itsensä auttamisesta, sisäisen minänsä tuntemisesta. Kaikki tiet johtaa jonnekkin.


2017-10-08
Rakasta itseäsi ja lähimmäisiäsi

Jos ei rakasta itseään, ei kykene rakastamaan ketään muutakaan. Tällä ei tarkoiteta itsekästä itserakkautta. Tällä tarkoitetaan sitä että olisi opeteltava tykkäämään/rakastamaan itseään niin että ei ole kateellinen, on tyytyväinen ulkonäköönsä ja henkiseen elämäänsä ja maalliseen elämäänsä. Kaikkea tuota, siis itsensä tykkäämistä, rakastamista ei tavoita, jollei ymmärrä alkaa parantaa itseään, tutkia sisäistä minäänsä, käyttäytymällä niin että on hyvä ihminen. Ja niin edelleen.....kun itsestään tykkää, rakastaa itseään, silloin on myös kykenevä rakastamaan lähimmäisiään, maailman kaikkia ihmisiä. 


2017-10-08
Jokaisella on vastuu omasta itsestä

Jokainen on vastuussa omasta henkisestä tilastaan, sinäkin. Henkistä tilaansa voi parantaa, aina ei edes uskontoa tarvita siihen, jos on kykyjä ja haluja. Henkisyyttään voi parantaa uskonnolla, filosofialla, psykologialla ja omaa minäänsä, egoansa tarkastelemalla ja tekemällä parannuksia. Mutta ne parannukset on tapahduttava hyvyyden merkeissä, ei kiivailemalla ja ei fanaattisuudella.
Jos ei ymmärrä uskontoja, niitten oppeja, henkistä oppia, silloin näkee vain haluja tuomita muita, pilkata muita.... 

2017-11-28
Puhdista luonnettasi, tule henkisemmäksi

Puhdista luonnettasi...luovu pahuudesta ja ilkeydestä...ala vaeltaa henkisen ihmisen tiet...täällä ja nyt...sillä olemme täällä ja nyt...muuta elämää ei ole juuri nyt...silloin on hyväksyttävä elämä...opeteltava elämään ja kohottamaan henkistä minäänsä korkeammalle...opettelemalla esim. käyttäytymään...lopettamaan kiroilu ja haistattelut...siitä on hyvä alkaa ja pikku hiljaa mennä eteenpäin.


2017-11-28
Syjintä on "syntiä"

Miksi ihminen haluaa edelleenkin painostaa muita ryhmiä ja pitää heitä huonommassa arvossa kuin itseään? Jos Jumala ei hyväksy homoseksuaalisuutta, on se Jumala joka joskus siitä rankaise homoja. Ihmisen ei pitäisi alkaa leikkiä Jumalaa ja syrjiä homoja. Raamattu ja ei Koraanikaan, ei niissä Jumala kehoita ihmisiä syrjimään muita. Kummassakin uskonnossa on teesit miten uskovaisen tulisi käyttäytyä. Ja siihen käyttäytymiseen ei kuulu muitten syrjintä. Minusta se on ruma ja paha tapa syrjiä muita, oli syrjivä sitten kristitty, muslimi, juutalainen, tai ateisti. Syrjintä ei ole sivistyneisyyttä. 


2017-11-28
Pyhien kirjojen tulkinta

Pyhä sota vääräuskoisia vastaan, etninen puhdistus ja rasismi löytyvät helposti Vanhasta testamentista. Yhtä lailla Raamatulla voi perustella suvaitsevaisuutta ja lähimmäisenrakkautta. On täysin tulkitsijasta kiinni, mihin kohtaan tarttuu. Iso kirja itse ei käytä valtaa. Sitä käyttävät sen tulkitsijat. Tämä pätee myös muiden uskontojen pyhiin kirjoihin, kuten islamin Koraaniin.

On siis tulkitsijasta kiinni, miten tulkitsee, miten haluaa tulkita ja mitä haluaa todistaa tulkinnallaan.

Paha ihminen haluaa tulkita mielellään pahuutta.
Hyvä ihminen tulkitsee hyvyyttä.

Onhan se parempi tulkita hyvyyttä kuin kallistua negatiiviseen pahuuteen vain. Miksi olla negatiivinen vain sen takia että saisi syrjiä esim. joitakin muita pyhän kirjansa varjossa? Tai miksi eräät rienaa ja tulkitsevat vain pahuutta uskonnoissa? Kuvaileeko sellainen pahuuden tulkitseminen heidän oman sielunsa paha tilanteen? Sanoisin, kyllä taitaa näin olla.

Raamatun alku vanhassa testamentissa sanotaan tulevan sumerialaisten vanhoista kil-kirjoituksista, siis Raamatun teksteistä tulee sumerien ajalta, joilta Raamattua kirjoittavat on lainanneet tekstejä, mutta lyhentäneet niitä niin paljon että lukija ei ymmärrä mitä lukee.
Olen aikoinani joskus opiskellut Kristinuskon historiaa, oli hyvin mielenkiintoista nähdä miten Kristinusko alkoi ja miten se muuttui koko ajan ajan kuluessa. Monesti kirkkoherrat teki muunnoksia teksteihin oman mielipieensä mukaan ja monista heidän mielipiteistään tuli sen ajan Kristinuskon teesejä, joita vielä tänä päivänäkin eräät kunnioittaa.

Jokaisella on oikeus uskontoonsa, ei siinä auta tieteelliset kirjoitukset ja yritys niitä kumota. Usko antaa lohtua monelle ja turvallisuutta ja tasapainoista iloista elämää


2017-11-28
Positiivinen asenne

Elämä ei aina ole herkkua, mutta huonoja aikoja on siedettävä, sillä ne on, niistä on selviydyttävä jollakin tavalla. Jos vaipuu negatiiviseen melamkoliaan vaikeuksissa, silloin kestää kauemman aikaa kavuta sieltä ylöspäin.
Positiivisemmalla ajattelulla pääsee helpommin yli vaikeuksistaan elämässään.

Maailman negatiivisuudet ei häivy jos esim. ajattelee kuinka kurjaa se on kun ihmisiä kuolee nälkään, itku ja negatiivinen ajattelu ei asiaa auttaisi maailmassa. Päin vastoin, alkaisi kaiketi itse voida hyvin huonosti jos tuolla tavalla reagoitsee. Antamalla jotain apua, se on positiivista ja parantaa apua tarvitsevien elämää.

Ajatuksilla on suuri mahti meihin, olemme paljon omien ajatuksiemme tuotetta. Jos jatkuvastui ajattelee negatiivisesti, tulee myös elämästä aika negatiivinen,
Jos ajattelee positiivisesti, tulee elämästä parempi, voi hyvin. Silti vaikka ajattelee positiivisesti, on aina elämässä joskus negatiivisuuttakin. Se miten positiivinen ihminen reagoitsee negatiivisuuteen, on se, että se negatiivisuus tutkitaan, tehdään jotain jotta se menisi pois. Negatiivisuushan ei itsestään häviä pois, sen pois saamiseksi on tehtävä jotain. Nyt en puhu kuolettavista sairauksista,sellaisellehan ei kukaan voi mitään.

Monet ymmärtää positiivisuuden hieman väärin, ajattelevat, että se negatiivinen laitetaan piiloon. Niin ei ole. Positiivinen ihminen yrittää päästä pois negatiivisuudesta, eikä vaivu valtavan alas voivottelemaan. sillä alas vaipuminen teettää vain sen, että kestää kauemman aikaa nousta ylös.

Uskotteko, että omilla ajatuksinne on suuri voima elämäänne? Uskotteko, että olette osittain omien ajatuksienne tuotetta? 


2017-11-28
Kaikki olemme vain ihmisiä

Kaikki olemme ihmisiä vain, omine ajatuksineen, kukaan meistä ei ole toinen toistamme parempia tai huonompia. Ainoastaan vain tekomme ja sanamme kertovat millaisia olemme.


2017-11-28
Luonne ja maine (1)

Eiköhän se taida olla vähän jokaisen ongelma tuo, että se ei aina onnistu tuo rehellisyys itseään kohtaan. Jos aina olisimme täysin rehellisiä itsellemme, silloinhan meidän ihmisten olisi jo sukupolvia sitten ollut opittava parantamaan luonnettamme. Kyllä varmasti tiedämmen paljon asioita omasta luonteestamme, mutta yritämme ehkä salata niitä muilta, vaikkakin se harvemmin onnistuu pitemmän päälle. Ja on monia jotka ei koskaan myönnä sitä, että heidän luonteessaan olisi parantamisen varaa hieman.
- Maine voi mennä vaikka ei olisi mitään pahaa tehnyt tai sanononut. Aina on olemassa ilkeämielisiä jotka puhuu phaa muista ja levittävät ilkeämielisiä juttuja muista. Tuollaisissa tapauksissa ei edes ole mitään mikä auttaisi saamaan maineensa takaisin.
- Jos itse tietää, että ei ole pahaa tehnyt tai sanonut, niin ei se maineen menetys ole omaa syytä silloin. 
- Ihmisen ei auta muuta kuin yrittää vain elää hyvää elämää ja yrittää muistaa kohdella lähimmäisiään rakastavaisesti. Aina ei pysty, sen tiedän omasta kokemuksista 
Siinä minun mielestäni on paljon luonteessaan parantamisen varaa, kohdella muita hyvin, yrittää ainakin voi.
- Ihminen ei ole vuosisatojen mennessä paljoakaan kehittynyt psyykkisesti tai henkisesti, sen näkee kun katselee maailmaa ja lukee uutisia. Minun mielestäni maailmalla vallitsee edelleenkin barbaarinen olotila. Kaikki materiella on kohonnut, mutta ihmisen sisäinen olotila on sama, meille ei anneta koulutusta siitä, sen katsotaan kai olevan turhaa, raha näkyy merkitsevän kaikkein eniten, raha ja materia.


2017-11-28
Luonne ja maine (2)

Maine on vain sitä mitä muut ajattelee siitä toisesta ja loppujen lopuksi sillä maineella ei ole mitään merkitystä, sillä ei pitäisi ajatella sitä mitä muut sanoo itsestä, sehän on vain niitten mielipide, mitä he tykkää.
- On aina kuitenkin parasta tutkia omaa itseään ja yrittää olla rehellinen itselleen, niin silloin aina löytyy jotain luonteestaan mitä voi alkaa parantamaan.
- Kun toiset kritisoi, sen voi ottaa niin kuin pienenä neuvona, silloin ei pahastu ja suutu kovin helposti ja on silloin mahdollisuus tehdä muutoksia itseensä. Mutta jos suuttuu kun saa kritiikkiä, silloin on aika vaikeat olot, eikä ymmärrä mitä on tapahtunut ja riita on ilmi-elävä sitten ehkä. Vika on silloin itsessä kun ei osaa ottaa sitä kritiikkiä vastaan. Ei se helppoa ole ottaa kritiikkiä vastaan kenellekkään jos sikseen tulee, mutta yritettävä on jotta toimeen tulee, sosiaalinen elämä kärsii paljon jos ei siedä yhtään kritiikkiä.
En ole kritiikin kannalla kuten varmasti muistat. Mutta maailmassa on niin paljon kritiikkiä, kukaan ei välty kritiikiltä, siksi oman itsensä takia se olisi hyvöä jos opettelee kestämään kritiikkiä.
- Luonne taas puolestaan on se millainen ihminen on, miten käyttäytyy ja miten toimii ja niin edelleen.