Låt inte rädslan kontrollera dig, 
ta i din rädsla, putta bort det, 
lär dig älska dig själv.

Det är bara den som älskar sig själv som verkligen kan älska andra.
- Utforska sinnet -

Om du tror att du kan vara lyckligare, så var lyckligare. Du måste bara tro på detta faktum och på dig själv.
- utforska sinnet -

”Det finns bara en sak som gör att man inte kan uppnå en dröm: rädslan för att misslyckas.”
-Paulo Coelho-

”När man inte gör något skapas rädsla och tvivel. Handling skapar självkänsla och mod. Om du vill komma över rädslan, sitt inte hemma och tänk på det. Gå ut och börja arbeta med det.”
-Dale Carnegie-

ab11.jpg?1475475326