Fattiga och rika, rika krälar i pengar, 

fattiga får snåla, 

dom allra fattigaste då? 

afrikas barn dör av svält, 

torka pinar kontinenten, 

orättvisa världen, mina ögon tåras, 

lider med alla stackare,  

varför ingen rättvis fördelning av Jordens rikedomar?

k-6.jpg?1499208308