2016-11-28
Aktning (1)

Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning.
— Romarbrevet, 12:10, NT

Tillgivenhet, broderlig kärlek, systerlig kärlek, visa varandra, älska varandra, 


2016-11-28
Aktsamhet (1)

Tanklösa ord kan såra som svärd, men den vises tal ger läkedom
— Ordspråksboken, GT

Tanklösa ord, orden som pikar vara kan, , orden såra kan, Den vises ord, den vises tal, läkande är.


2016-12-04
Döm inte

Matt 7:1"Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med, skall ni bli dömda..."

Döm inte, bli inte själv dömd, den du dömer kan er döma.


2016-12-04
Givmildhet (1)

 Den som unnar andra gott, han varder välsignad, ty han giver av sitt bröd åt
den arme. — Ordspråksboken, GT

Unna andra gott, du välsignad är.


2016-12-04
Älska dina medmänniskor

"Älska din medmänniska som dig själv" (Matt. 22:39)

Älska dina medmänniskor, så som du älskar dig själv, var givmild och god, var lycklig.


2016-12-04
Godhet (2)

Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
— Romarbrevet 12:21, NT

Vänd ryggen åt det onda, besegra det onda, besegra med godhet.


2016-12-04
Gästfrihet

 Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det.
— Hebréerbrevet 13:2, NT

Var gästfri, gästfri åt alla, vissa änglar vara kan :) men du vet inte det.


2016-12-17
Kärlek och vänskap (1)

En vän visar alltid kärlek, en broder är till för att hjälpa i nöden.
— Ordspråksboken, GT

Kärlek och vänskap, vän ger kärlek, vän visar kärlek, broder, syster - hjälper, har du vänner, riktiga vänner, har du bröder i tron, har du systrar i tron, då du inte ensam är.


2016-12-17
Medkänsla (1) 

Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter.
— Romarbrevet 12:15, NT

Ha medkänsla, både i glädje och sorg, gläd med den glade, gråt med den sorgsna, visa medkänsla.


2016-12-17
Medkänsla (2)

… klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod …
— Kolosserbrevet 3:12, NT

Visa medkänsla, visa vänlighet, visa ödmjukhet, visa mildhet, visa tålamod, och så vidare, visa medkänsla.


2016-12-25
Rättvisa (3)
 
Om en invandrare slår sig ner i ert land skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd.
— 3 Mos.19:33-34, GT

Invandrare människa är, respektera invandrare, förtryck inte invandrare, behandla invandrare mänskligt, som en infödd, visa kärlek, visa omtande, det rättvisa är.


2016-12-26
Självkontroll (1)
 
Saliga äro de fridsamma.
— Jesus

Ha självkontroll, var fridsam, älska alla.


2016-12-26
Kärlek till främlingar

Kärleken till främlingen är något väldigt centralt i både Gamla och Nya Testamentet...kristnai är kallade till att behandla invandraren som infödd (3 Mos 19:34)...och ta emot främlingen (Matt 25:35)... och göra gott mot alla människor (1 Thess 5:15).

Älska främlingar, 
hjälp främlingar, 
var alltid vänlig, 
gör gott mot alla.


2016-12-26
Tolerans (1)

 Döm inte, så skall ni inte bli dömda.
— Lukas, 6:37, NT

Döm inte, hör du, döm inte, var tolerant, då döms inte du heller.


2016-12-26
Trofasthet
 
Den som går med förtal, han förråder din hemlighet, men den som har ett trofast hjärta döljer vad han får veta.
— Ordspråksboken, GT

Var trofast, säg inte allt du hört, tro inte allt du hört, var förnuftig, var trofast.


2016-12-26
Vänlighet och vishet (1)
 
Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord kommer harm åstad. De visas tunga meddelar god kunskap, men dårars mun flödar över av oförnuft.
— Ordspråksboken, GT

Svara mjukt, meddela god kunskap, det är vishet.


2016-12-26
Ödmjukhet (1)

Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva.
— Filipperbrevet, 2:3, NT

Var ödmjuk, älska alla, älska dig själv, älska alla andra, var ödmjuk, var en god människa.


2016-12-27
Älska varandra

Johannesevangeliet 2:9-10 Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall.

Älska varandra, var med i ljuset, låt ditt ljus skina, ditt ödmuka anlete skiner, skiner ikapp med ljuset, älska.


2016-12-27
Vi skall inte bara älska våra vänner

Matteusevangeliet 5:43-44   Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er.

Älska alla, alla behöver kärlek, universal kärlek, medmänsklig kärlek.


2016-12-27
Kärleken är grunden för hela Guds lag. 

Matteusevangeliet 22:36-40 ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.”

Kärlek är Guds lag, ett allomfattande kärlek, kärlek för alla, älska alla, bli älskad.


2017-01-06
Älskar du inte? 

Den som inte älskar, känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek (1.Joh 4:8)

Älskar du inte, kan du inte älska, lär känna Gud, Gud är kärlek, då får även du kärlek, och du lär att älska, älska dig själv, älska alla andra.


2017-06-03
Älska varandra

1 Johannesevangeliet 2:9-10 Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall.

Älska varandra, känn kärlek för alla, lev i ljuset och känn kärleken, vi systrar och bröder är, vi allihopa, hela mänskligheten.


2017-01-06
Älska din nästa

Matteusevangeliet 5:43-44   Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er;

Älska din nästa, älska även din fiende, visa kärlek, känn kärlek.


2017-06.09
Människan och världen enligt Bibeln

Pred 2:22
Vad får då människan ut av all sin möda, av all sin mödosamma strävan under solen?
Pred 2:23
Var dag är en smärta,
var syssla en plåga.
Inte ens om natten finner hjärtat ro.
Även detta är tomhet.
Pred 2:24
Det finns för människan ingenting gott utom att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda. Jag har insett att detta är en Guds gåva.
Pred 2:25
Ty vem äter och vem gläder sig Gud förutan?
Pred 2:26
Han ger vishet, kunskap och glädje åt den som behagar honom, men syndaren ger han arbetet med att samla och lägga på hög - och sedan lämnar han alltsammans åt den som behagar honom. Även detta är tomhet, ett jagande efter vind.
Pred 3:1
Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker under himlen:
Pred 3:2
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp,
Pred 3:3
en tid att dräpa, en tid att läka,
en tid att riva ner, en tid att bygga upp,
Pred 3:4
en tid att gråta, en tid att le,
en tid att sörja, en tid att dansa,
Pred 3:5
en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar,
en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag,
Pred 3:6
en tid att skaffa, en tid att mista,
en tid att spara, en tid att kasta,

Hur ser världen ut, vad händer i världen, hur är människan, det finns både gott och ont, människor i olika utvecklingstadium.


2017-09-23
Rädsla (1)

HERREN är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? 
HERREN är med mig, han är min hjälpare, jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig.
(Ps 118:6-7)

Du skall inte frukta, Gud är med dig.


2017-09-23
Rädsla (2)

Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN blir beskyddad. 
(Ords 29:25)

Frukta inte, Gud beskyddar dig


2017-09-23
Rädsla (3)

Men nu, så säger HERREN, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel: Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig. Ty jag är HERREN, din Gud, Israels Helige, din Frälsare. 
(Jes 43:1-3)

Frukta inte, var inte rädd, Gud skall vara med dig.


2017-09-23
Rädsla (4)

Hör på mig, ni som känner rättfärdigheten, du folk, som har min undervisning i ditt hjärta. Frukta inte för människors smädelser, var inte rädd för deras hån. Ty mal skall förtära dem som en klädnad, mott skall äta dem som ylle. Men min rättfärdighet skall förbli för evigt, min frälsning från släkte till släkte. 
(Jes 51:7-8)

Frukta inte andra, frukta inte elakheter, lev i hoppet.


2017-09-23
Rädsla (5)

Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. 
(Matt 10:28-31)

Var inte rädd, själen lever sägs det, kroppen dör, men själer fortsätter leva, trot vad du vill, men bli inte rädd, behåll förståndet, behåll förnuftet.


2017-09-23
Rädsla (6)

Han sade till dem: "Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?" 
(Mark 4:40)

Att tro...man kan tro på många olika sätt...att vara andligt behöver inte innebära att man är enbart religiöst troende...man kan tex. tro på makten, ljuset eller vad man nu vill kalla det man tror på...men självklart är det även ett slags troende, man tror på något övernaturligt...

Varför är ni rädda, har ni inget tro ännu, tror ni på ingenting, undra på då att rädslan finns.


2017-09-23
Rädsla (7)

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. 
(1 Joh 4:18)

I kärleken finns ingen rädsla, kärleken sparkad bort rädslan, 


2017-10-06
Be så skall ni får

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Matt 7:7-8

Be så skall ni få, så står det i Bibeln,tor ni på det? man får tro, och man behöver inte tro, var på sitt sätt, eller hur.
 

2017-10-06
Gör er inga bekymmer

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.
Fil 4:6-7

Gör er inga bekymmer, lita på din Gud, älska din Gud, få frid i ditt hjärta, bekymerna försvinner, lite iaf.


2017-11-12
Herren hjälper dig

Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.
Jes 41:13

Herren hjälper dig, tror på din Gud, lev i harmoni.


2017-11-12
Lita på Herren

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd.
Ords 3:5

Lita på Herren, lita på din Gud, älska din Gud.


2017-11-12
Var alltid glada

Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.
1 Tess 5:16- 18

Var alltid glada, svårt eller hur, försök vara nöjd, tro på din Gud.


2017-09-22
Kom till mig

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.  
Matt 11:28

Kom till mig, säger Gud, sök Gud, få hjälp, själslig hjälp...


2017-09-22
Han ger dig kraft

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. 
Fil 4:13

Han ger kraft, Gud ger kraft, Genom Gud får du frid.


2017-09-22
Ge inte upp

Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig... 
2 Kor 16 - 17

Ge inte upp, fortsätt att kämpa, lär av livets svårigheter, bli klokare och klokare.


2017-09-22
Var starka

Var starka, fatta mod, alla ni som hoppas på Herren!  
Ps 31:25

Var stark, försök, du inte ensam är, Gud är med dig hela tiden, 


2017-09-22
Herren svarar

Till Herren ropade jag i min nöd, och han svarade mig. 
Ps 120:1

Herren svarar, be och fråga, svaret hittar du i dit hjärta.


2018-05-17
Herren är min herde

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig…
- Psaltaren 23:1-6

Herren är min herde