tiistai, 6. kesäkuu 2017

Inl -9

2017-06-08'
Kukaan ihminen ei ole täydellinen
lukaan ihminen ei ole täydellinen...Jokainen ihminen kamppailee itsensä kanssa koko ajan, jotkut enemmän ja toiset vähemmän.
Kaikilla ei ole tarmoa ja tai halua ja tai ymmärrystä yrittää muuttaa itseään paremmaksi.
Se on luonnonlaki, että ihmiset on henkisesti eri tasolla samalla tavalla kuin ihmiset on fyyssisesti eri tasolla.
Jokainen ihminen on omalla henkilökohtaisella tasollaaan kehityksessä...Se on hyväksyttävä...Se on vaan niin.
Juuri sen takia kun ihmiset on eri tasolla henkisessä kehityksessään, esiintyy maailmassa monenlaisia ihmisiä, hyviä, pahoka ja siltä väliltä, joka ikinen ihminen on omalla tasollaan henkisesti ja toimii sen tasonsa mukaisesti.
Ketään ei voi opettaa eteenpäin tässä asiassa ilman, että ihminen itse haluaa ja ymmärtää muuttaa itseään...Voi vain puhua ja tai kirjoittaa ja kertoa, kuuntelija, lukija joutuu aina itse ymmärtämään tai ei-ymmärtämään kuulemaansa, lukemaansa.
Mutta jokaisella on mahdollisuus menneä eteenpäin henkisessä kehityksessään, jos haluaa ja ymmärtää.
Ketään ei pakoteta, ihmisellä on vapaus itse päättää omasta henkisestä kehityksestään sen mukaan millä tasolla ajatukset liikkuu.
Tämä ei ole mitään uskovaisten höpinää...tämä on kuin kehitysoppia...ihmisen henkistä kehittymistä.
Ihminen kehittyy koko ajan, toiset nopeasti, toiset hitaammin...jokainen kehittyy, kehittyy siis omaa tahtiaan...Kaikkein helpommin näkee ihmisen fyyssisen kehityksen...Hengellistä kehittymistä on hieman vaikeampi nähdä...sillä jokainen ajattelee asiaa omalla tasollaan sen tason kaltaisesti missä juuri sattuu olemaan.
Kaikkea ei siis voi ymmärtää vielä. Kukaan ei ole seppä syntyessään.


2017-06-14
Läntinen arvomaailma?

 Länsimaat rakentuvat demokratian ja vapauden periaatteille...Vertaamme aina itseämme muihin valtioihin ja kulttuureihin...Poikkeuksellisuus, individualismi, vapaus ja demokratia, näkyy lännen maailmankuvassa ja joiden varaan sen arvopohja on rakennettu. 
Se onkin sitten aivan eri asia onko kaikki paikkansa pitävää...Toisin sanoen, läntinen ideologia on hyvin vaihtelevaa ja kaiken lisäksi sotaista, ei saa unohtaa että myös USA on läntinen valtio..
Onhan se niin että kaikki ideologiat kuvittelee olevansa niitä ainoita ja oikeita ideologeja ja että muut olisi vääriä. :)


 

2017-06-18
Kehitysaste

Ihmiset eri tasolla kehityksessään, sille ei kukaan mitään voi, maailma on tällainen, jokainen menemme omalla tavalla eteenpäin, oman ymmärryksemme tasolla...Tämän takia maailma on kuin sillisalatti, on monen monen laista ihmisajatusta ja käyttäytymistä...Hyväksyttävä se on ja yritettävä sopeutua.

 

2017-06-18
Muuttuva, kehittyvä ihminen

Ihmisiä olemme kaikki, maapallon asukkaita, samaa verta, lihaa ja luuta kaikki olemme, sama alkulähdee meillä kaikilla, sisaria ja veljiä toinen toisillemme olemme. Ajan kuluessa ihminen alkaa tajuamaan enemmän ja enemmän maapalloamme ja ihmisiä ja hyväksymään muutkin kuin vain itsensä. Itsensä rakastaminen, itsensä hyväksyminen kasvattaa kysyä tykätä myös muista ihmisistä, ilman ennakkoluuloja.


 

2017-06-18
Myös ‘Abdu’l-Bahá opetti, että kaikki on sisaria ja veljiä keskenään. 

Hyvä opetus. Valitettavasti hyvin moni ei taida olla kuullut yhtään mitään ykseydestä, ihmisten yhtäläisyydestä. Monelle itsekkyys ja ego aiheuttaa sen, että eivät kykene katsomaan maailmaa ja ihmisiä. Katsovat vain omaan napaansa :)
Olemalla ystävällinen ja rakastavainen kaikkia kohtaan, antaa se voimaa ja opetusta muillekkin jotka ehkä alkaa olla ystävällisiä. On aina lähdettävä omasta itsestään, oltava hyvä esimerkki muille. Jokainen kuitenkin tekee koko ajan virheitä, emmehän ole täydellisiä, älkäämme tuomitko muita heidän virheittens takia, näyttäkäämme heille tietä, hyvyyden tietä. Pahaa ei paranneta pahuudella. "Paha ja huono", parannetaan hyvyydellä kaikkein parhaiten, jos on otollinen saaduista neuvoista ja toisen elämäntyylistä.

När en människa vänder sitt ansikte mot Gud, finner hon solsken överallt. Alla människor är hennes bröder. Låt inte vedertagna seder vara skuld till att ni uppträder kyligt och osympatiskt när ni möter främmande människor från andra länder. Se inte på dem, som om ni betraktade dem som missdådare, tjuvar och tölpar. Ni tror att det är nödvändigt att vara mycket försiktig så att ni inte utsätter er för risken att behöva stifta bekantskap med sådana, kanske inte önskvärda personer.
Jag ber er att inte endast tänka på er själva. Var vänliga mot främlingar, vare sig de kommer från Turkiet, Japan, Persien, Ryssland, Kina eller något annat av världens länder.
Hjälp dem att känna sig som hemma. Tag reda på var de bor. Fråga om ni kan vara dem till någon nytta. Försök att göra deras liv en smula lyckligare.
Även om det ni först misstänkte någon gång skulle vara sant, fortsätt ändå att vara vänliga mot dem. Denna vänlighet kommer att hjälpa dem att bli bättre.
‘Abdu’l-Baha


2017-06-26
Rasism och kulturrasism

Eiköhän se ole niin, että jokaisessa kulttuurissa on sekä hyviä ja huonoja puolia. Suomalaisessakin kulttuurissa muun kulttuuriset näkee myös huonoja puolia, ei tarvitse mennä sen pitemmälle kuin Ruotsiin, Norjaan tai Tanskaan, nii kyllä löytävät huonoja puolia suomalaisessakin kulttuurissa :) 
Mutta se  on hieman eri asia kun alkaa määkimään alituisesti vain muslimien kulttuurista, tietämättä, että muslimeja asuu kaikkialla maailmassa ja heidän kulttuuri eroaa aika suuresti, riippuen missä he asuu. On suuri ero esim. afgaanien kulttuurilla, ja libanonilaisten kulttuurilla.
Kun se kulttuurin huonous määkitään lampaan tavoin vain muslimein kulttuureihin, osoittaa se, että määkijä harrastaa kulttuurirasismia. Onhan se hienompi sanoa kulttuurirasismi kuin vain pelkkä rasismi, vai kuinka? Rasismiahan se todellisuudessa on, halveksitaan vain muslimeja ja tuijotetaan omaan napaan kuvitellen olevansa maapallon herraskansaa.


2017-06-27
Kulttuurit ja ihmiset

Yksikään kulttuuri ei sopeudu toiseen kulttuuriin. Kulttuurit vain on, kulttuurit ei ole eläviä ihmisiä. Kulttuurit ei vaadi itselleen yhtään mitään.
Eri kulttuurien edustajat on ihmisiä, he on syntynyt johonkin kulttuuriin ja sitä ei noin vain pestä pois. Kulttuurista on tullut tapa ihmisille, enemmän tai vähemmän.
Kenenkään muslimin ei tarvitse sopeutua suomalaiseen kulttuuriin niin, että oman jättäisi pois ja sillä tavalla antaisi hyvän mielen muukalaisvihamielisille. Miksi se on niin kiinnostavaa nähdä vain suomalaista kulttuuria ympärillään? Miksi vieras herättää eräissä pelkoa? Pelostahan tässä on kysymys eikä mistään muusta. Esim. rasismi johtuu pelosta.
Kukaan ihminen ei jätä kulttuuriaan taaksepäin matkustaessaan muualle toiseen kulttuuriin, ainoastaan vain peittävät kuulttuuriaan jonkin verran, että voivat asua, elää ja olla.
Se mikä tekee kulttuureista, etenkin muslimikulttuurista, halveksitun eräitten muitten maitten  kansalaisille, on se kun kaikki ei hyväksy maailman monia eroavaisuuksia, ymmärtävät vain omaa kulttuuriaan ja katsovat karsaasti muslimikulttuuriin. Se on rasismia, sillä todellisuudessahan he katsoo karsaasti muslimeihin, paheksuvat muslimeja ja haluavat heidät pois maastaan, kun eivät kestä sitä, että on muitakin ihmisiä maassa kuin vain suomalaisia.
Pelko aiheuttaa vapinaa ja tuskaa pelkääjälle, kun he ei voi mitään tehdä poistaakseen pelkonsa kohdetta, he alkaa verbaalisti moittia pelkonsa kohteita ja haluaisivat ne pois maastaan, niin suureksi pelko voi tulla, että se sokaiseen täysin.


2017-07-04
Hudud ja sharia

Vain 5 tapauksessa on selvä määräys Koraanin mukaan, sanotaan ainakin, eräistä rikoksista, niitä lakeja kutsutaan hudud. Hudud, niitä ei tulkita, ne on.

Även om dessa delar inte står i Koranen idag menar andra källor att det har stått och att de är baserade på Aishas (Muhammeds hustru) uttalanden och hadither.

1.) Äktenskapsbrott/sexuellt umgänge utanför äktenskap, zina, bestraffas med stening till döds om man är gift. Till detta kommer 100 piskrapp för ogifta, fria muslimer och 50 piskrapp för slavar, icke-muslimer, gifta eller ogifta. (Enligt Koranen 24:2 är straffet för äktenskapsbrott offentligt spöstraff med 100 piskrapp för såväl kvinnor som för män.)

2.) Stöld bestraffas med stympning/amputering av höger hand. (Enligt Koranen 5:38 är straffet för stöld att få handen avhuggen).

3.) Rån (landsvägsröveri, väpnat överfall) som leder till död bestraffas med korsfästning (om rånet inte lett till döden behandlas det som stöld).

4.) Falsk anklagelse för äktenskapsbrott eller sexuellt umgänge utanför äktenskap bestraffas med 80 piskrapp för fria män och 40 för slavar.

5.) Berusning bestraffas med 80 piskrapp.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hudud

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sharia

https://fi.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aria

Sharia sen sijaan on etupäässä sellaista mikä koskettaa uskovaisuutta jokapäiväisessä elämässä ja saharia on sellaista mitä tulkitaa, siis Koraanin jakeita tulkitaan monissa muslimivaltioissa aivan eri tavalla ja näin ollen säännöt on myös silloin erilaiset ja sharia ei ole pysyvääm, sitä muutetaan tarvittaessa uusien tulkintojen mukaisesti.

 

2017-07-06
Maahanmuuttajien ja ruotsalaisten rikollisuus-aste

Ruotsissa on jo tiedetty se seikka, että maahanmuuttajat on yliedustettuina rikoksissa, jo vuodesta 1974 lähtien ja tutkimuksia on tehty jo 24-25, joten uusi tutkimus mitä esim. Ruotsindemokraatit on vaatineet, ei näyttäisi mitään uutta.
Sen sijaan täällä tehdään tutkimuksia miksi asia on näin. Ja enemmän pitäisi ottaa sellvää minkä takia asia on näin.
Tutkimuksissa on todettu, että useimmat maahanmuuttajarikollisista on alhaista yhteiskuntaluokkaa, siis elävät siellä kaikkein alhaisemmalla tasolla yhteiskunnassa, perheittensä kanssa.
On tutkittu ja todettu myös, että kun vertaa tässä alhaisella tasolla eläviä maahanmuuttajarikollisia ruotsalaisiin rikollisiin jotka asuvat samankaltaisilla alueilla ja ovat alhaisella tasolla yhteiskunnassa, niin erot alkaa olla hyvin pienet, maahanmuuttajarikolliset ja ruotsalaisrikolliset on silloin melkein samanlaisia, mitään suurta eroa ei ole, heitä yhdistää huono alhainen asema yhteiskunnassa.
..
Rikollisten rikokset ei vähene sillä, että esim. maahanmuuttajaia ei otettaisi niistä maista mistä eräät sanoo tulevan paljon rikollista porukkaa.
Maahanmuuttajien ja myös oman maan rikollisten rikollisuusaste vähenisi, jos rikollisten asemaa yhteiskunnassa voisi jotenkin parantaa, ei siis pelkästään itse rikollisen, täytyy ottaa huomioon rikollisen huono asema yhteiskunnassa ja perheen huono asema, huono asuinalue, huono koulutus ja niin edelleen. 
Huonoissa olosuhteissa asuvat, olevat ihmiset on aina alttiimpia sortua rikoksiin ihan samalla tavalla kuin oman maamme kansalaiset.

- Svt - SR -..

Mitä tulee siihen, että ei enää otettaisi pakolaisia esim. musimimaista, olisi se todellakin aika rasistista, sillä tuollainen toimenpide syyllistää kaikki ulkomaalaiset muslimit raiskaajiksi ja rikollisiksi. Heitä haluaitte rangaista kollektiivisesti eräitten rikollisten takia.

 

2017-07-09
Uskovainen ja ateisti

Ateistilla ei ole valoa, Jumalaa jonka puoleen kääntyä. Rukous antaa voimaa ja lohtua uskovaisille. Ateistin elämä loppuu kuolemaan. Uskovaisella on aina toivo, että elämä jatkuu jossain muualla jollakin toisella tavalla. Ihmisillä on paljon toiveita, toiveet pitää ihmisen mielen hyvinä, toiveessa on aina hyvä elää. Uskovaisilla on siis muutama toive lisää mitä ateisteilla ei ole

 

2017-07-09
Rakkaus ja negatiivisuus uskonasiosta

Tunnen negatiivisiä tunteita sellaisille ihmisille jotka tekevät pahaa jollekkin muulle ihmiselle tai sanovat jotain pahaa. Ne negatiiviset tunteet häipyy pois aika nopeaan, sillä en jää miettimään sen enempää niitä. Menen eteenpäin valoisin mielin :)
Mainitsin vain, että uskovaiset saa lohtunsa Jumalalta ja sitä lohtua ei ole ateisteilla, joten ei tuo ilmaisuni ole mielestäni negatiivinen ilmaisu ateisteista koska sehän on totta tuo, että ateisti ei saa lohtua Jumalalta.
Se miten sinä tunnet rakkauden, on sinun oma persoonallinen tunteesi. Hyväksyn sen.
Välittäminenkin riittää, jos siis välittää tarpeeksi paljon ja voi tai uskaltaa myöntää, että välittää kaikkien ihmisten hyvinvoinnista :)
Rakastaa ja tai välittää, on toki hieman eri asia, mutta se on vain sanahelinää. Rakkauden mieto, laimea ilamus voi sanoa olevan sana, välittää. Mutta kumpikin sana ilmaisee, että tuntee jotain positiivista ihmisiä kohtaan ja jos tunee sen kaikkia ihmisiä kohtaan niin sitäkin parempi.
Rakkautta ja myös välittämistä voi osoittaa monella eri tavalla. Pelkkä sanominen ei oikeastaan riitä. Teot näyttää, sanat on vain sanojen helinää.

 

2017-07-09
Kehitystaso

Minun mielipiteen mukaan, jokainen ihminen elää omassa kehitystasossaan, on oppimassa täällä maapallolla. Sielu kaipaa lisää opetusta, hakeutuu uudelleen maapallolle ja oppii aina jotain uuttaa itsestään ja näin se jatkuu ihan kuinka kauan tahansa, sillä ihmisellä on niin tavattoman paljon opittavaa, eikä ainoastaan vain opittavaa, se opittu on myös osattava laittaa elämäänsä, elää niin kuin on oppinut.
Monet tykkäävät erittän huonoa kun aletaan puhumaan tasoista, he ottavat itseensä ja kuvittelevat, että puhuja tarkoittaa juuri häntä tai häntä tuolla taso puheellaan ja sellainenhan oikeastaan kertoo vain kuuntelijan sisäistä purkausta kun hän havaitsee, että hänellä onkin vielä paljon oppimista. Moni ei kestätä tätä, siksi loukkaantuvat.
Kun sinä, hän, nuo,  puhut ylimmästä moraalista, minä puolesta sanon ylempi taso, tässä asiassa puhumme ehkä siis samasta asiasta mutta erilaisin sanoin.

 

2017-07-09
Mistä saa lohtua uskovainen ja ateisti

Uskovainen saa lohtunsa uskostaan Jumalaan, mutta ateisti ei saa lohtua Jumalalta kuten uskovainen, sillä ateistilla ei ole Jumalaa.
En ole koskaan väittänyt, että ateisti kulkee ilman lohtua pimeässä.
Se mistä ateisti saa lohtunsa, en ole ottanut kantaa siihen, sillä normaalisti en keskustele ateismista, sillä en tiedä paljoakaan ateistin ideologiasta muuta kuin olen vain huomannut, että siihen tuntuu kuuluvan ainakin tuo ainainen uskontojen kritisointi ja se vaikuttaa minuun sen verran paljon, että en ole ollut kiinnostunut ateismista. Tietenkin ateistejakin on erilaisia, hieman erilaisin mielipitein ja erilaisin ilmauksin ideologiastaan. Kaikki ei ole samanlaisia, se on maailman rikkautta se

 

2017-07-16
Tieto on plussaa ihmiselle

On paljon uskonnottomia ihmisiä jotka on lukeneet paljon uskonnoista ja ovat kiinnostuneet uskonnoista ja uskovaisista samalla tavalla kuin kaikki muukin mikä heitä kiinnostaa, ottaa he selvää asioista...Se on omien ennakkoluulojen pois heittämistä jos alkaa tutkia uskontoja vaikka itse ei olekkaan uskovainen eikä kuulu mihinkään uskontoon...Sehän on plussaa itselle jos osaa ja tietää paljon muustakin kuin vain omista mielipiteistään...Heitä on monia joita kiinnostaa eri asiat, vaikka eivät itse ole niitten asioitten kaltaisia....Tieto on aina plussaa...Tietämättömyys on aina miinuksen puolella.

 

2017-07-18
Aseellinen jihad

Islamin määräyksien mukaan aseellisen jihadin ensin joku oppinut ehdottaa valtion hallitsijalle ja sitten valtion hallitsija päättä laittaako jihadin päälle tai ei. He jotka haluavat mukaan aseelliseen jihadiin, heidän on myös ensin saatava äidiltään lupa lähteä taistelemaan.

Yksikään muslimivaltio ei ole laittanut jihadia moniin vuosikymmeniin. Viimeksi taisi olla niihin aikoihin kun Venäjä ja Afghanistan soti ja siitä on jo hyvin hyvin kauan aikaa.

Tästä voi siis päätellä, että kaikki jotka lähtee esim. Suomesta ja Ruotsista sotimaan Daeshin riveihin, eivät ole saaneet käskyä lähteä jihadiin minkään valtion johtajilta. Joten nykyajan niin sanotut terroristit, jihadistit, ei toimi Islamin sääntöjen mukaisesti, joilloin he ei ole mitään jihadisteja vaikka kuinka itse niin sanoisivatkin.

Aikaisemmin sadat muslimioppineet lähetti pitkän kirjeen Daeshin pääkiholle ja selittivät Koraania ja hadith apuna käyttäen terroristeille, että ne toimii vastoin Islamia. Harva taitaa tätä tietää tällä fooumilla.

Jihad ei ole synonyymi pyhälle sodalle.

Koraanissa sana sota on arabiaksi, harb tai qital. (ei siis jihad)

-----------------

Sota, periaatteet ja säännöt

Kun Pyhä Profeetta SAW oli sodassa, määräsi hän että:
-
Naisia ei saa surmansa;
-
Lapsia ei saa surmata;
-
Iäkkäitä ihmisiä ei saa estää;
-
Mitään ei saa tehdä pakolaisille, munkkeille tai erakkoille;
-
Ketään ei saa altistaa tulella;
-
Eläimiä ei saa tappaa;
-
Toisin kuin viholliset, yhdenkään ihmisen nenää tai korvia, ei saa leikata pois;
Voiton jälkeen, hän SAW julisti:
-
Vahingoittuneita ei saa oli tappaa;
-
Älä jahtaa turhaan ketään, joka pakenee;
Mitä tulee sotavankeihin, hän kehoitti SAW, että niitä olisi kohdeltava hyvin.
"Vangit, jotka vangittiin sodan jälkeen Badr vastaan, itse tunnustivat, että: Jumala todistaa! Muslimit käveli, kun me saimme ratsastaa, he pysyivät nälkäisinä, mutta antoivat meille ruokaa, he pysyivät janoisina, mutta antoivat meille vettä. "
(Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daud

 

2017-07-20
Tunteilu ja järkeily

Tunteet ohjaavat elämässämme kaikkea tekemäämme. Niitä ei voi erottaa muista ajatteluista ja väittää niitä sata prosenttisiksi järkeilyiksi, joten täysin puhtaita järkipäätöksiä ei ole.
Tunteet ja järkeily olisi oltava joten kuten tasapainossa. Ihminen on tunne-ihminen, elämme tunteittemme kautta. Kaikki ihmiset järkeilee, jokainen omalla tavallaan. Kaikkea mitä jotkut pitää jäekeilynä, toiset puolestaan pitää sitä tyhmyytenä.
Järkevä ihminen ei esim. ivaa ja pilkkaa toisin ajattelevia, järki sanoo, stop, älä kiusaa, älä ivaa, älä pilkkaa, älä puhu pahaa muista. Tunteileva ihminen menee hyvin paljon tunteittensa varassa ja ajattelee tunteittensa olebvan järkeilyä aina

Kommentit

Ladataan...