tiistai, 6. kesäkuu 2017

Inl -8

 

2017-06-14
Läntinen arvomaailma?

 Länsimaat rakentuvat demokratian ja vapauden periaatteille...Vertaamme aina itseämme muihin valtioihin ja kulttuureihin...Poikkeuksellisuus, individualismi, vapaus ja demokratia, näkyy lännen maailmankuvassa ja joiden varaan sen arvopohja on rakennettu. 
Se onkin sitten aivan eri asia onko kaikki paikkansa pitävää...Toisin sanoen, läntinen ideologia on hyvin vaihtelevaa ja kaiken lisäksi sotaista, ei saa unohtaa että myös USA on läntinen valtio..
Onhan se niin että kaikki ideologiat kuvittelee olevansa niitä ainoita ja oikeita ideologeja ja että muut olisi vääriä. :)


2017-06-26
Rasism och kulturrasism

Eiköhän se ole niin, että jokaisessa kulttuurissa on sekä hyviä ja huonoja puolia. Suomalaisessakin kulttuurissa muun kulttuuriset näkee myös huonoja puolia, ei tarvitse mennä sen pitemmälle kuin Ruotsiin, Norjaan tai Tanskaan, nii kyllä löytävät huonoja puolia suomalaisessakin kulttuurissa :) 
Mutta se  on hieman eri asia kun alkaa määkimään alituisesti vain muslimien kulttuurista, tietämättä, että muslimeja asuu kaikkialla maailmassa ja heidän kulttuuri eroaa aika suuresti, riippuen missä he asuu. On suuri ero esim. afgaanien kulttuurilla, ja libanonilaisten kulttuurilla.
Kun se kulttuurin huonous määkitään lampaan tavoin vain muslimein kulttuureihin, osoittaa se, että määkijä harrastaa kulttuurirasismia. Onhan se hienompi sanoa kulttuurirasismi kuin vain pelkkä rasismi, vai kuinka? Rasismiahan se todellisuudessa on, halveksitaan vain muslimeja ja tuijotetaan omaan napaan kuvitellen olevansa maapallon herraskansaa.


2017-06-27
Kulttuurit ja ihmiset

Yksikään kulttuuri ei sopeudu toiseen kulttuuriin. Kulttuurit vain on, kulttuurit ei ole eläviä ihmisiä. Kulttuurit ei vaadi itselleen yhtään mitään.
Eri kulttuurien edustajat on ihmisiä, he on syntynyt johonkin kulttuuriin ja sitä ei noin vain pestä pois. Kulttuurista on tullut tapa ihmisille, enemmän tai vähemmän.
Kenenkään muslimin ei tarvitse sopeutua suomalaiseen kulttuuriin niin, että oman jättäisi pois ja sillä tavalla antaisi hyvän mielen muukalaisvihamielisille. Miksi se on niin kiinnostavaa nähdä vain suomalaista kulttuuria ympärillään? Miksi vieras herättää eräissä pelkoa? Pelostahan tässä on kysymys eikä mistään muusta. Esim. rasismi johtuu pelosta.
Kukaan ihminen ei jätä kulttuuriaan taaksepäin matkustaessaan muualle toiseen kulttuuriin, ainoastaan vain peittävät kuulttuuriaan jonkin verran, että voivat asua, elää ja olla.
Se mikä tekee kulttuureista, etenkin muslimikulttuurista, halveksitun eräitten muitten maitten  kansalaisille, on se kun kaikki ei hyväksy maailman monia eroavaisuuksia, ymmärtävät vain omaa kulttuuriaan ja katsovat karsaasti muslimikulttuuriin. Se on rasismia, sillä todellisuudessahan he katsoo karsaasti muslimeihin, paheksuvat muslimeja ja haluavat heidät pois maastaan, kun eivät kestä sitä, että on muitakin ihmisiä maassa kuin vain suomalaisia.
Pelko aiheuttaa vapinaa ja tuskaa pelkääjälle, kun he ei voi mitään tehdä poistaakseen pelkonsa kohdetta, he alkaa verbaalisti moittia pelkonsa kohteita ja haluaisivat ne pois maastaan, niin suureksi pelko voi tulla, että se sokaiseen täysin.

 

2017-07-06
Maahanmuuttajien ja ruotsalaisten rikollisuus-aste

Ruotsissa on jo tiedetty se seikka, että maahanmuuttajat on yliedustettuina rikoksissa, jo vuodesta 1974 lähtien ja tutkimuksia on tehty jo 24-25, joten uusi tutkimus mitä esim. Ruotsindemokraatit on vaatineet, ei näyttäisi mitään uutta.
Sen sijaan täällä tehdään tutkimuksia miksi asia on näin. Ja enemmän pitäisi ottaa sellvää minkä takia asia on näin.
Tutkimuksissa on todettu, että useimmat maahanmuuttajarikollisista on alhaista yhteiskuntaluokkaa, siis elävät siellä kaikkein alhaisemmalla tasolla yhteiskunnassa, perheittensä kanssa.
On tutkittu ja todettu myös, että kun vertaa tässä alhaisella tasolla eläviä maahanmuuttajarikollisia ruotsalaisiin rikollisiin jotka asuvat samankaltaisilla alueilla ja ovat alhaisella tasolla yhteiskunnassa, niin erot alkaa olla hyvin pienet, maahanmuuttajarikolliset ja ruotsalaisrikolliset on silloin melkein samanlaisia, mitään suurta eroa ei ole, heitä yhdistää huono alhainen asema yhteiskunnassa.
..
Rikollisten rikokset ei vähene sillä, että esim. maahanmuuttajaia ei otettaisi niistä maista mistä eräät sanoo tulevan paljon rikollista porukkaa.
Maahanmuuttajien ja myös oman maan rikollisten rikollisuusaste vähenisi, jos rikollisten asemaa yhteiskunnassa voisi jotenkin parantaa, ei siis pelkästään itse rikollisen, täytyy ottaa huomioon rikollisen huono asema yhteiskunnassa ja perheen huono asema, huono asuinalue, huono koulutus ja niin edelleen. 
Huonoissa olosuhteissa asuvat, olevat ihmiset on aina alttiimpia sortua rikoksiin ihan samalla tavalla kuin oman maamme kansalaiset.

- Svt - SR -..

Mitä tulee siihen, että ei enää otettaisi pakolaisia esim. musimimaista, olisi se todellakin aika rasistista, sillä tuollainen toimenpide syyllistää kaikki ulkomaalaiset muslimit raiskaajiksi ja rikollisiksi. Heitä haluaitte rangaista kollektiivisesti eräitten rikollisten takia.

 

2017-07-09
Uskovainen ja ateisti

Ateistilla ei ole valoa, Jumalaa jonka puoleen kääntyä. Rukous antaa voimaa ja lohtua uskovaisille. Ateistin elämä loppuu kuolemaan. Uskovaisella on aina toivo, että elämä jatkuu jossain muualla jollakin toisella tavalla. Ihmisillä on paljon toiveita, toiveet pitää ihmisen mielen hyvinä, toiveessa on aina hyvä elää. Uskovaisilla on siis muutama toive lisää mitä ateisteilla ei ole

 

2017-07-09
Rakkaus ja negatiivisuus uskonasiosta

Tunnen negatiivisiä tunteita sellaisille ihmisille jotka tekevät pahaa jollekkin muulle ihmiselle tai sanovat jotain pahaa. Ne negatiiviset tunteet häipyy pois aika nopeaan, sillä en jää miettimään sen enempää niitä. Menen eteenpäin valoisin mielin :)
Mainitsin vain, että uskovaiset saa lohtunsa Jumalalta ja sitä lohtua ei ole ateisteilla, joten ei tuo ilmaisuni ole mielestäni negatiivinen ilmaisu ateisteista koska sehän on totta tuo, että ateisti ei saa lohtua Jumalalta.
Se miten sinä tunnet rakkauden, on sinun oma persoonallinen tunteesi. Hyväksyn sen.
Välittäminenkin riittää, jos siis välittää tarpeeksi paljon ja voi tai uskaltaa myöntää, että välittää kaikkien ihmisten hyvinvoinnista :)
Rakastaa ja tai välittää, on toki hieman eri asia, mutta se on vain sanahelinää. Rakkauden mieto, laimea ilamus voi sanoa olevan sana, välittää. Mutta kumpikin sana ilmaisee, että tuntee jotain positiivista ihmisiä kohtaan ja jos tunee sen kaikkia ihmisiä kohtaan niin sitäkin parempi.
Rakkautta ja myös välittämistä voi osoittaa monella eri tavalla. Pelkkä sanominen ei oikeastaan riitä. Teot näyttää, sanat on vain sanojen helinää.

 

2017-07-09
Kehitystaso

Minun mielipiteen mukaan, jokainen ihminen elää omassa kehitystasossaan, on oppimassa täällä maapallolla. Sielu kaipaa lisää opetusta, hakeutuu uudelleen maapallolle ja oppii aina jotain uuttaa itsestään ja näin se jatkuu ihan kuinka kauan tahansa, sillä ihmisellä on niin tavattoman paljon opittavaa, eikä ainoastaan vain opittavaa, se opittu on myös osattava laittaa elämäänsä, elää niin kuin on oppinut.
Monet tykkäävät erittän huonoa kun aletaan puhumaan tasoista, he ottavat itseensä ja kuvittelevat, että puhuja tarkoittaa juuri häntä tai häntä tuolla taso puheellaan ja sellainenhan oikeastaan kertoo vain kuuntelijan sisäistä purkausta kun hän havaitsee, että hänellä onkin vielä paljon oppimista. Moni ei kestätä tätä, siksi loukkaantuvat.
Kun sinä, hän, nuo,  puhut ylimmästä moraalista, minä puolesta sanon ylempi taso, tässä asiassa puhumme ehkä siis samasta asiasta mutta erilaisin sanoin.

 

2017-07-09
Mistä saa lohtua uskovainen ja ateisti

Uskovainen saa lohtunsa uskostaan Jumalaan, mutta ateisti ei saa lohtua Jumalalta kuten uskovainen, sillä ateistilla ei ole Jumalaa.
En ole koskaan väittänyt, että ateisti kulkee ilman lohtua pimeässä.
Se mistä ateisti saa lohtunsa, en ole ottanut kantaa siihen, sillä normaalisti en keskustele ateismista, sillä en tiedä paljoakaan ateistin ideologiasta muuta kuin olen vain huomannut, että siihen tuntuu kuuluvan ainakin tuo ainainen uskontojen kritisointi ja se vaikuttaa minuun sen verran paljon, että en ole ollut kiinnostunut ateismista. Tietenkin ateistejakin on erilaisia, hieman erilaisin mielipitein ja erilaisin ilmauksin ideologiastaan. Kaikki ei ole samanlaisia, se on maailman rikkautta se

 

2017-07-16
Tieto on plussaa ihmiselle

On paljon uskonnottomia ihmisiä jotka on lukeneet paljon uskonnoista ja ovat kiinnostuneet uskonnoista ja uskovaisista samalla tavalla kuin kaikki muukin mikä heitä kiinnostaa, ottaa he selvää asioista...Se on omien ennakkoluulojen pois heittämistä jos alkaa tutkia uskontoja vaikka itse ei olekkaan uskovainen eikä kuulu mihinkään uskontoon...Sehän on plussaa itselle jos osaa ja tietää paljon muustakin kuin vain omista mielipiteistään...Heitä on monia joita kiinnostaa eri asiat, vaikka eivät itse ole niitten asioitten kaltaisia....Tieto on aina plussaa...Tietämättömyys on aina miinuksen puolella.

 


2017-08-03
Muuta ajattelutapaasi, pääse eroon stressistä

Omat ajatukset aiheuttaa stressin, omat vaatimukset ja omat pelot. On uskallettava jättää pois elämästään eräitä ajatuksia, nähdä ne ajatukset positiivisina. Katsoa vain omaa parastaan. Ei välittää mitä muut sanoo. Tehdä vain kaikki niin, että se tuntuu itsestä hyvältä. Omat negatiiviset ajatukset eri tilanateissa, ihmisten sanomisista ja niin edelleen, aiheuttaa stressiä ja tietenkin jos vaatii itseltään sitä tai tätä, mutta ei pysty täyttämään vaatimiksiaan.
Täytyy siis uskaltaa tutkia omaa ajattelutapaansa päästäkseen stressistä eroon.
Jotkut sanoo, että vaihda työpaikkaa niin pääset stressistä eroon. Harvoin stressi työpaikkaa muuttamalla pois lähtee, sillä jäljellähän on edelleenkin ne samat ajatukset jotka aiheuttaa stressin.2017-08-09
Avoin yhteiskunta

Avoin yhteiskunta:
Oikeudenmukainen ja demokraattisen yhteiskunnan arvojen perusteella, on,  kunnioitus, avoimuus ja yhtäläiset oikeudet kaikilla. Kaikki ihmiset syntyvät oikeudella olla joutumatta syrjityksi perustuen heidän etnisen alkuperän, sukupuolen, sukupuoliseen suuntautumisen tai uskonnon takia. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia arvoltaan ja oikeuksiltaan on tärkein ajatus ja keskeinen edellytys nykyaikaiselle ja monikulttuuriselle yhteiskunnalle. Oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.

...................................

Se on helppo ottaa ihmisten samanarvoisuus maailmassa ja oikeus  itsestäänselvyytenä. Helppo olettaa, että emme  enää eroa "me" ja "he" jossa ryhmä on arvokkaampi kuin toinen. Valitettavasti tämä ei pidä paikkaansa. Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa puhaltaa ummehtunut tuuli. Äärioikeistolaiset voimat yrittävät repiä auki yhteiskuntaa yksinkertaisilla viesteillä,  rasismista, muukalaisvihaa ja syrjintää. Se tuo mukanaan nousevan antisemitismin ja islaminvastaisuuden, ja on hyvin huolestuttava ja vaarallinen suuntaus..

Muukalaisvihamieliset ei halua avointa yhteiskuntaa, he haluaa vain avointa yhteiskuntaa oman maalaisilleen, jolloij muukalaisvihamielisten ihannoima monokulttuurinen yhteiskunta ei olisi avoin, Muukalaisvihamielisten ihanne-yhteiskunta olisi lähempänä diktatuuria kuin avointa yhteiskuntaa.

 


2017-08-13
Intergatio

Integratiota näyttää se kuinka ulkolaisia saadaan töihin. Monet ajattelee, että maahanmuuttajan tulisi assimiloitua, mutta se ei ole intergoitumista, se on aivan jotain muuta, missä ihmiseltä halutaan viedä pois ihmisen kulttuuri, kieli ja niin edelleen.
Ruotsin sanotaan olevan perempi integratiossa mitä esim. Tanska ja Norja.
Suomesta en tiedä ollenkaan miten siellä integratio toimii, kuinka maahanmuuttajat saavat työpaikkoja??
Rikollisuudella ei ole mitään tekemistä integrationin kanssa. Rikollinen on aina vain rikollinen. Jos esim. integration tarkoittaa sitä, että on oppinut sopeutumaan yhteiskuntaan, niin silloinhan esim. oman maalaiset rikolliset ja oman maalaiset työttömät ja muut oman maalaiset jotka ei ole sopeutuneet yhteiskuntaan, ovat huonosti intergoituneet.
Mitä tulee ruotsin kielen oppimiseen, maahanmuuttajat laitetaan aika nopeasti opiskelemaan ruotsia. Kaikilla ei ole hyvää kielipäätä niin kuin ei ole kaikilla omankaan maalaisilla. Oppia uusi kieli, on individualista, jokainen taitonsa mukaan, kukaan ei opi yhtä nopeasti tai yhtä hitaasti. Kun työpaikan saa, silloin kielikin alkaa sujua paremmin.
PSSST: SD on menettänyt paljon kannattajiaan, sdn kannataus juuri nyt on 16,6% muistaakseni.
-sydssvenskan - ekonomifakta


2017-08-18
Ironiaa takaisin suomalaisille rasisteille

Voi mitä valitusvirttä rasistit itkee. Fanaattisuus paistaa kuin Naantalin aurinko :)
Jos joku toimisi yhtä fanaattisesti ja fobisesti kuin sinä niin, sanoisivat näin: Ruotsiin tuleee valitettavasti paljon roskasakkia Suomesta. Pitäisi laittaa rajat täysin kiinni ja tarkistaa kaikkien tänne tulevien suomalaisten passit ja tutkia millaisia ne on ennen kuin tänne lasketaan. Monet on juoppoja ja nyrkkien kanssa heiluvia ja eräät on valittajia ja pelkureita ja fanaattisia ja eräät on rikollisia, nytkin jokin aika sitten pari suomalaista nuorta miestä  huiputti vanhuksia täällä Ruotsissa, huiputtivat ruotsinsuomalaisia vanhuksia. Hitto sentään, että tuollaista roskasakkia tänne laskettu sisään. ja niin edelleen ja niin edelleen.
Mitäs tuumaat, tuo on kuin ihan sinun kirjoittamasi, vain sillä erolla että se on osoitettu suomalaisille roskasakeille? Kuka tahansa voisi alkaa pottuilla teille muukalaisvihamielisille ja antaa samalla mitalla takaisin, ihan huvikseen vain  matkimalla teitä ja varmasti on niitäkin jotka ottaa tällaisen vakavasti, Ruotsissa on sellaisia jotka inhoaa suomalaisiakin ja laskevat sellaiset suomalaiset jotka ei sopeudu, eivät intergoidu, huonoiksi maahanmuuttajiksi ja alkavat kuvitella sinun tavallasi, että kaikki suomalaiset on roskasakkia.
Todellisuudessa on myös lauma ruotsinsuomalaisia, sellaisia jotka ei ole intergoituneet millään tavalla. Eivät edes osaa ruotsin kieltä vaikka täällä monet vuodet on asuneet. Kaikissa kansoissa on jonkin verran tuollaista sakkia. Kun muita haukkuu ja pilkkaa, täytyisi aina muistaa, että oman maan kansalaisia on myös ulkomailla jotka rellastaa ja tekee pahojaan, mutta ei kai sellainen ajattelu juolahtaisi edes teidän mieleennekkään, silmät kiiluen vain pullistelette muslimeihin päin, syytellen heitä kollektiivisesti.
PS: tämä on ironisesti kirjoitettu, vastalauseeksi Toopen toopeilulle.2017-08-18
Maahanmuuttajien vs oman-maalaisten työllisyys aste

Viime vuonna Ruotsissa oli maaahanmuuttajien keskuudessa työllisyys 68.4% ja ruotsalaisten työllisyys oli 84.8%.
Viime vuoden lopussa oli Ruotsissa työllisyys kokonaisuudessan ca 81.2%.
- sysselsättning
https://www.migrationsinfo.se/arbetsmarknad/sysselsattning/
Internationelt, niin ei Suomen ja Ruotsin luvuissa ole suurtakaan eroa
"Sysselsättningsgap - internationellt"
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Sysselsattningsgrad---internationellt/
- Nuo on selvät linkit, sekaannusta ei voi tulla niitä lukiessa ja jos haluaa kaivaa esille työttömyysluvut, ne on helppo laskea noista työllisyys luvuista, jos siis haluaa panostaa vain negatiiviseen.2017-08-20
Työllisyys ja työttömyys Euroopassa

Puolalaisia on joka puolella maailmaa etsimässä itselleen työpaikkoja.. Englannissa heitä on paljon. Ruotsissakin puolalaisia  on aika paljon, ca 70 000.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article21968027.ab

Byggarbetare i Sverige
Härifrån kom de utstationerade:
1.Polen 9 095.
2.Tyskland 5 077.
3. Litauen 4 128.
4. Indien 2 906.
5. Lettland 2 420.

http://aktuelltfokus.se/polacker-toppar-listan-over-utstationerade-arbetare-i-sverige/
P
uolalaisiatulee ja menee noissa töissä melkein kymmenentuhatta kappaletta vuosittain, vanhat lähtee ja uusia tulee tilalle ja tietenkin heille maksetaan huonompaa palkkaa mitä esim. ruotsalaisille. 

Puolassa olevat maahanmuuttajat jotka on syntyneet Puolan ulkopuolella, ovat työllistyneet 65,9%.
Itse puolaiset on työllistyneet 69.3%
Suomessa olevat maahanmuuttajat jotka on syntyneet ulkomailla ovat työllistyneet 60,9%
Itse suomalaiset on työllistyneet 74,3%
Ruotsissa olevat maahanmuuttajat jotka on syntyneet ulkomailla, ovat työllistyneet 68,4%
Itse ruotsalaiset on työllistyneet 84,8%
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Sysselsattningsgrad---internationellt/

Viime vuonna 2016 oli työttömyysluku Puolassa 6,2%
Ruotsissa oli 2016 työttömyysluku 6,9%
Suomessa oli 2016 työttömyysluku 8,8%
Töissä käyviä Puolassa oli 2016, 69,3%
Töissä käyviä Ruotsissa oli 2016, 81,2%
Töissä käyviä Suomessa oli 2016, 73,4%
https://www.europaportalen.se/tema/arbetsloshet

Ei Ruotsin luvut mitään huonoja ole jos esim. vertaa Suomeen. 
Puolaisia on paljon hakeutut ulkomaille töihin, sillä kotimaassaan ei ole tarpeeksi  töitä.
Ruotsin ja Puolan työttömyysluvulla ei ole suurtakaan eroa.

Ruotsilla on hivenen paremmat luvut kaikesa mitä Puolassa. Turhaa Puolaa kehutte. Kehutte puolaa vain sen takia kun siellä ei päättäjät ei halua muslimeja sinne, joka on syrjivää, rasismia. Eipä taitaisi Puolan ekonomia kylläkään kestää montaakaan pakolaista avustaa :)

Kun katselee noita lukuja, niin näkee aivan selvästi, että Ruotsolla menee esim. parhaiten näistä kolmesta maasta, Ruotsi, Suomi ja Puola.

 

 

2017-08-22
Terrorismi ei ole sama kuin uskonnollinen aseellinen jihad

Kun muslimivaltion johtaja ei ole laittanut alulle aseellista jihadia, niin silloin se ei ole mikään jihad nimen varsinaisessa merkityksessä. Se on nuorien oma-aloitteista tappeluun lähtöä, joko poliittisesti tai sitten tulleet aivopestyiksi terroristien värväävien sanojen takia, sillä yleensä nuo terroristinuoret voi huonosti, värvääjät tietää keitä houkutella mukaan.
Terrorismia en pidä edes uskontona. Ei se ole uskontoa jos väittää esim. muitten samanuskoisten olevan uskomattomia ja alkaa tappaa heitä. Kaikkein enitenhän terroristit tappaa toisia muslimeja. Miten sodassa toimitaa vihollisia kohtaan, ei sitäkään terroristit tee uskonnon Islam mukaan.
Tämän takia ei ole aiheellista kutsua terroristeja jihadisteiksi ja sillä tavalla samaistaa heidät uskontoon Islam.

 

2017-08-23
Ääri-islamismi-terrorismi ja islaminvastustajat samanlaisia

Eräs kirjoitti muualla kirjoitti: Jos he eivät noudata Koraania siten, kuten sen teksteissä kehotetaan, niin ikävä kyllä näin on. Se ei ole inhimillisesti ja moraalisesti väärin, mutta se on väärin sen uskonnon pyhän kirjoituksen mukaan."

Tuon lainauksen kirjoittaja moittii enemmistöä muslimeista, kun eivät toimi Koraanin "raakojen" sanojen mukaan.

Mutta miksi hän vaikenee enemmistöstä muslimeja jotka noudattavat Koraani positiivistä ja neutraalia sanoja?

Kun ääri-islamistit, talebanit, IS ja muut kaltaisensa, eivät noudata positiivisiä kehoituksia Koraanista ja haditheista, niin eihän silloin hekään noudata Koraanin sanaa kokonaisuudessaan, koska hylkäävät hyvyyden ja ottavat vain esille pahuuden.

Miksi pitäisi pahuuden voittaa hyvyys? Miksi antaa terroristeille niin suuri kannatus, että kohottaa heidät kaikkien muitten muslimien yläpuolelle ainoina oikeina muslimeina?

Mistä tuollainen pahuuden idealisointi johtuu?

 

2017-08-29
Pakolaisten vastaanoton väheneminen Ruotsissa

Ruotsin oli pakko vähentää maahanmuuttoa, sillä silloin kun pakolaiset vaelsi ympäri Eurooppaa, tuli Ruotsiin niin paljon pakolaisia, että systeemi ei enää toiminut, katsottiin, että jotain on tehtävä jotta alkaisi taas toimia paremmin. Ruotsi sai muunmuassa EUlta luvan olla ottamatta vastaan niitä pakolaisia Italiasta ja Kreikasta jotka oltiin luvattu ottaa vastaan. Nyt kun asiat on jo hieman paremmin niin Ruotsi alkoi taas ottaa vastaan niitä luopaamiaan pakolaisia.

Sd ei tietääkseni julkisesti Ruotsissa ole kehunut Suomen pakolaispolitiikkaa millään tavalla. Suomessa  vieraillut Kent Ekeroth puhui sitä ja tätä silloin kun kävi persujen kokouksessa, siellä hän valehteli statistiikasta kirkkain silmin.

Nyt kun muut poliittiset puolueet on kiristänyt maahanmuuttoa sen takia kun systeemi silloin ei kestänyt enää, niin sdllä ei ole enää ollut sanottavaa asiasta, heiltä on jalat pois alta nyt.
Sd ei täällä määräile mistään. SDn sisällä edelleenkin rasistisia mielipiteitä eräitten taholta, juutalaisista eräät naureskelee ja vitsailee netissä ja Islamia ja muslimeja pelkäävät edelleenkin moni heistä, siis niistä sdläisistä jotka edustavat sdtä. SDllä on myös yhteyksiä vihasaittiin Avpixlat, Ekeroth asialla tietenkin ja eräät muut. Ekeroth nyt kuitenkin paussilla ja luultavasti hän ei saa jäädä SDhen koska hän on saanut tuomion lievästä pahoipitelystä, mutta oletettavasti hän jää sinne kulissien taakse tekemään töitä SDlle, sillä luulen, että SDllä ei ole varaa potkia Ekerothia pois kokonaan, sillä silloin voi rasistit ja muut raivoava joukko jättää SD kannatuksen ja SD putoaisi rajusti alaspäin. SDssä on monenlaisia äänestäjiä noitte rasistien ja huutajien lisäksi, on vanhuksia, työttömiä, sairaita, tyytymättömiä ja niin edelleen. SD on sellainen protestoivien puolue, tyytymättömien puolue.
Åkesson tekee samalla tavalla kuin Soini aikanaan, hän suvaitsee rasismia joukossaan, ei halua potkia kaikkia rasisteja ulos, pelkää menettävänsä änestäjiä. SD on aika hanakasti potkinut ulos muutamia, Ekerothia eivät ole halunneet potkia ulos, mutta nyt on Ekeroth heikoilla jäillä, Sd havitteli M kanssa yhteistyötä ja siinä tilanteessa SD näki Ekerothin rasitteena puolueelleen. SD on edelleenkin rasistinen puolue, siitä ei pääse mihinkään, SDllä on nazistiset juuret ja rasismia on vaikea pestä pois jos antaa rasistien olla mukana puolueessaan, esim. Ekerothin. Löfven ja Lööf esimerkiksi ei halua koskaan olla missään tekemisissä SDn kanssa. KD, se kristillinen sen sijaan flirttaa SDn kanssa samalla tavalla kuin AKB teki mikä aiheutti M alas menon.

Kyllä Ruotsissa tiedetään, että Suomella ei taida olla varaa alkaa ottaa enempää pakolaisia, Suomellahan meni aika huonosti monien vuosien ajan ekonoomisesti. On siellä Suomessakin rasisteja ja huutajia ja tyytymättömiä jotka etsimällä etsii jotain mistä kiukkuilla ja kritisoida ja mikä sen parempi kohde on kuin pakolaiset, kaikkein heikommissa asemissa olevat otetaan hampaisiinsa, se on tyypillistä rasisteille.

 

2017-09-01
Uskonto ei ole ainoa syy radikalisoitumiseen

Suomalaistutkija: Uskonto ei ole ainoa syy radikalisoitumiseen
Suomalaistutkijan mielestä työttömyys, köyhyys ja näköalattomuus ovat syynä marokkolaisnuorten radikalisoitumiseen.
Sekä Turun että Barcelonan viime aikaisista iskuista on epäilty marokkolaisia nuoria miehiä. Marokosta aluperin kotoisin olevan, mutta Suomessa pitkään asuneen tutkija Maria Pakkalan mukaan uskonto selittää vain osan teoista.
– Kaikki radikalisoituneet eivät ole välttämättä jonkin uskonnollisen ideologian kannattajia. Heitäkin on, mutta väitän, että vain pienin osa heistä kannattaa väkivaltaista, islamilaista retoriikkaa.
Pakkalan mielestä useimmiten taustalla on muita syitä:
- Monilla nuorilla on sellainen tunne, että länsi murskaa heidät, ja että länsi on syypää kaikkiin ongelmiimme.
Moni syrjäytyy
Yhdysvaltalaisen tiedusteluyritys Stratfordin mukaan iso osa terroristijärjestö IS:n vierastaistelijoista tulee juuri Marokosta. Yrityksen mukaan IS:n riveissä on 1 200 - 1 500 marokkolaista.
Maria Pakkalan mukaan marokkolaisnuoria ajavat terroristijärjestön riveihin yhteiskunnalliset ja taloudelliset ongelmat.
– Yli puolet 7 - 40 -vuotiaista marokkolaisista on umpikujassa. He eivät ole koulussa, eivät työelämässä, eivät missään.
Samat syyt saavat monet lähtemään etsimään onneaan Euroopasta
.
– Kaikki eivät ole alaluokista, vaan heidän joukossaan on myös keskiluokasta tulevia. Koska ei ole töitä, he eivät pääse rakentamaan omaa tulevaisuuttaan ja haluavat sitten Eurooppaan."

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6766742

 

2017-09-01
Marokolaiset katulapset

Mitä tulee eräisiin marockolaisiin lapsiin ja nuoriin, niin heillä ei ole mitään elämää Marockossa. Marockossa on yli 80 000 katulasta, luultavasti paljon enemmän. Marockossa ei sitä katsota mitenkään erikoiseksi tai kummalliseksi, että lapset asuu kadulla.

Ne lapset on kuulleet, että Euroopassa on parempi olla jopa katulapsena. Jotkut katulapsista hakee asyyliä, mutta useimmat ei, sillä he tietää, että asyyliä ei tule. Monet katulapsista esim. Ruotsissa on täysikäisiä, mutta he valehtelee ikänsä jotta poliisi ei voisi heille mitään.

Marockossa on siis alaikäisiä katulapsia ja sitten täysikäisiä aikuisia kadulla eläjiä.

Katulapset sanoo tulevansa paremmin toimeen Euroopan kaupunkien kaduilla kuin Marockossa.

Ruotsissa marockolaisia katulapsia on ollut jo monien vuosien ajan. Heistä on tullut probleema, koska heitä alkaa olla monia satoja jo täällä. Marocko ei halua mielellään heitä takaisin. Miksi haluaisivat, siellähän melkein 100 000 katulasta, he ei pidä sitä ihmellisenä.

Marocko sinänsä ei ole köyhä maa, jos ottaa esim. huomioon mitä luxuselämää kuninkaalliset siellä viettää ja millaisia palatseja kuninkaallisilla on, mutta ei rikkaat sielläkään anna köyhille katulapsille yhtään mitään, ne jätetään oman onnensa nojaan. Lapset polttaa hash ja marihyanaa, sniffaavat, varastavat, ryöstävät, kerjäävät ja niin edelleen.

Ruotsissa on paljon puhetta ja tutkimuksia marokolaisista katulapsista.
http://socialpolitik.com/2016/03/24/barnen-som-ingen-vill-ha/
http://barnrattsbyran.se/wp-content/uploads/2017/05/Rapport_ADEL.pdf
- Katulapset tulee Eurooppaan koettelemaan onneaan, jotkut on helppoja saaliita terroristeille, jotkut ei.

Marokkolaiset on edustaneet nyt jo montaa terrori-iskua Euroopassa.

Marockossa sanotaan olevan ainakin puolet 7- 18 ikäisistä nuorista työttömiä, ei koulua, ei mitään, he on epätoivoisia, he ei näe itselleen tulevaisuutta.

Mitä pitäisi tehdä? En tiedä. tavallaan se on Marockon probleema kun eivät pidä huolta lapsistaan ja nuoristaan.

 

2017-09-05
Terroristit

Monet puhuu terroristien tavoin ja länsimaisen media tavoin. Terroristit ja moni länsimainen media sanoo kaikkia isisin joukkoon liittyviä jihadisteiksi, tässä suhteessa voi sanoa, että monet länsimaiden medioista puhuu jihadisteista terroristien sanoin, tietämättä mitä jihadismi on Islamin oppien mukaan. Terroristit tietävät, mutta he käyttää Koraania omaksi edukseen saadakseen niin monta ihmistä kuin vain mahdollista uskomaan isisin olevan ja toimivan uskonnon Islam mukaan. Valitettavasti moni menee ansaan tässä suhteessa. Totta kai isis on mielissään kun heitä kutsutaan jihadisteiksi länsimaissa.

Minä sanon, että he ei ole mitään jihadisteja, he on terroristeja, rikollisia ja knarkkareita. Minä en kohota heitä uskonnon Islamin jihadismin tasolle, sillä he ei noudata Islamin oppeja, jolloin he on kaukana jihadisteista.

Toisekseen, ettekö tiedä, että tästä on vuosi kymmeniä sitten kun viimeksi kun yksi muslimivaltio laittoi aseellisen jihadin päälle ja se oli siihen aikaan kun Venäjä ja Afghanistan soti keskenään. Sen jälkeen ei ole yksikään muslimivaltio laittanut aseellista jihadia päälle.

On äärettömän naivia kutsua terroristeja jihadisteiksi, sillä siinä samalla sellainen puhe myöntää jo auliisti, että mukamas isis ja sen terroristit on uskonnollisia. Länsimaat on ottaneet väärän kannan tässä asiassa kun puhuvat terroristeista samaistaen heidät uskontoon Islam. Sana jihad on uskonnollinen sana ja sillä ei ole mitään tekemistä terrorismin kanssa.

Minä itse muutama vuosi sitten kohtasin kerran nuoren muslimimiehen eräässä paikassa, joka ihaili tavattomasti isistä ja niitten touhuja, kuuntelin aikani hiljaa sitä kun se varovaisesti yritti selittää muille isisin oikeuksista terrorisoida muita muslimeja ja länsimaita. Tapani  mukaisesti en ollut hiljaa kovinkaa kauan aikaa, hän säikähti pahemman kerran kun aloin sanoa vastaan hänelle, hän ei kyennyt todistamaan Koraanin avulla, että isis olisi oikeassa, siis jihadisteja. Hän tiesi nimittäin, miten aseellinen jihad laitetaan alulle ja kuka saa sen tehdä ja kun hän huomasi, että myös minä tiedän, niin hän ei kyennyt saamaan niitä muita uskomaan itseensä. Yhdessä työpaikassa se jutteli positiivisesti isisistä siis. Minua suututti koko tapaus, että se kehtasi. Ja minua suututtaa myös se, että niin monet länsimaalaiset puhuu jihadista terroristien tavoin ajatellen terroristien toimivan Koraanin mukaisesti ja ehkä juuri sen takia monet länsimaalaiset, suvaitsevaiset sellaisetkin, ei oikein uskalla vastustaa tuota jihadismi nimitystä esim. heistä jotka länsimaista jähtee isisnin riveihin tappamaan muita muslimeja ja länsimaalaisia, ajattelevat ehkä, että Islamia ei saa kritisoida. Mutta kysymyksessä ei ole Islam, kysymyksessä on terrorismi.

 

2017-09-06
Terroristit ja muukalaisvihamieliset

Al-Qaeda on terroristeja aivan samalla tavalla kuin Daesh. Kumpikin terrorijärjestö käyttää samoja Koraanin jakeita todistaakseen muille, että he olisi oikeassa.
Myös kaikki muslimeja ja Islamia vihaavat tekee aivan samalla tavalla kuin nuo terrorijärjestöt, he siteeraa samoja Koraanin jakeita, eivät katso mitä lukee edellisessä jakeessa ja jälkeenpäin, he eivät välitä kokonaisuudesta yhtään mitään.
Samalla tavalla tehdään joskus Raamatunkin kanssa. Raamattua voi siteerata ja ottaa sieltä esille hyvin pahoja asioita jos haluaa saarnata pahaa, ei siis välitetä kokonaisuudesta mitään.
Sama pätee haditheihin, muukalaisvihamieliset kopioi jonkun osan niistä, ittottavat ne kokonaisuudesta ja eivät halua ottaa mukaan esimerkiksi sitä, millaisessa tilanteessa ne kirjoitettu. 
Mitä tulee 9 vuotiaan tytön naittamiseen, tapahtuu sellaista nykyään enää vain harvassa paikassa, sillä melkein kaikissa muslimimaissa on myös maalliset lait jotka toimii ja niitten mukaan on laitettu alaraja mikä on laillinen naimaikä ja se ei suinkaan ole 9 vuotta.
Naimisiin meno 9 vuotiaana, ei ole laki, ei edes Koraanin tai sunnan kautta. Muukalaisvihamieliset ja vanhanaikaiset extreemit ja köyhät perheet voi noin tehdä, heillä ei ole tarpeeksi paljon tietoa, perheet haluaa pästä eroon tytöstä koska ovat köyhiä ja koulujakäymättömiä, siis tietämättömiä. Terroristit myös ajattelee mieluisisti tuota 9 vuoden naimaikää, sillä terroristeistakin hyvin harvat tietävät mistä puhuvat. Heille on tärkeintä omat himot ja sotiminen ja knarkkaaminen, ainakin kun on kyseessä Daesh.
Hirsi Ali koki kovia lapsena ja nuorena, vanhanaikaisessa perheessään, hän näkee vain sen negatiivisen tulkinnan ja saarnaa niistä välittämättä siitä, että Koraanissa lukee paljon hyvää myös. Ja se kun jotuu väkivallanuhriksi jota akuvitellaan Islamiksi, niin se on laittanut Hirsi Alin hieman raiteiltaan pois. Hänhän saarnaa kuin paraskin extreemi, vihainen nainen. Hän on vihainen nainen ja ei halua nähdä kokemuksiensa takia mitään positiivista Islamista.
Törmään usein muukalaisvihamielisten levittämiin Koraanin sitaatteihin ja joskus ne ei edes ole sitaatteja, on vain valheellisesti muutamalla samalla kerrottu mitä Koraani saanoo heidän mielestään.
Tässä on nyt muuta Koraanin jae, siis numerot, olen kirjoittanut lyhyen selityksen niihin, en siis aio siteerata Koraania tällä foorumilla, jokainen joka on utelias, voi itse katsoa Koraanista mitä niissä lukee. Muukalaisvihamieliset kätttää noita jakeita kun he haluaa näyttää Islamin pahuuden, mutta he ei katsi kokonaisuutta, sitä missä yhteydessä esim. nuo jakeet on Koraanissa.
--------------------------
9:73, 9:123, 25:52, 66:9, niissä taistellaan sanojen kanssa uskomattomia vastaan, Koraania apuna käyttäen.
2:190-191, Muslimeilla kuten muillakin, on oikeus puolustaa itseään ja maataan jos jotkut alkaa taistelemaan heitä vastaan aseitten kanssa. Mutta he ei tartu ensin aseeseen, puolustautuvat vasta suítten kun heidän kimppuun hyökätään.
2:193. Hyökkääviä uskomattomia vastaan taistellaan niin kauan kunnes ne lopettaa halunsa alistaa muslimeja.
8:12. Jumala laittoi pelon muslimien kimppuun hyökkääviin uskomattomiin niin kauan kunnes ne lopettivat yrittämästä alistaa muslimeja.
8:39. taistelevat uskomattomia hyökkääjiä vastaan niin kauan kunnes ne lopettavat yrittämästä alistaa muslimeja.
5:51. Muslimeja kehoitetaan, että eivät ota juutalaisia ja kristittyjä liittolaisikseen, sillä he on vain ystäviä keskenään, eivät ole muslimie
3:118. Ei kannata ottaa ystävikseen sellaisia joiden tarkoitus on vain turmella muslimit. Tuollaiset ihmiset haluavat vain pahaa muslimeille, niitten viha pursuaa heidän suustansa, mutta se miktä he kantaa sydämessään piilossa on paljon pahempaa.
------------------------------

Kommentit

Ladataan...