2017-07-14
Tycker du om alla människor?

Jag frågar:

Tycker du om alla människor? ..om inte, varför tycker du inte om alla människor? ..Eller vill du att alla skall vara som du? ..Tänka som du? ..tro som du? ..
----------------------------
Jag försöker tycka om alla människor...alltid lyckas man dock inte särskilt bra...men jag försöker.2017-07-15
Känner du religionen Islam

Jag frågar:

Känner du religionen Islam? ..den fredliga religionen som så många troende muslimer tror på? ..eller tror du på att fanatiker och terrorister representerar religion Islam?
-------------------------------
Jag tror på fred och vänlighet...man måste försöka tolka alla gamla religiösa skrifter på ett fredligt sätt---älska varandra och putta bort hat...mänskligheten på planeten Jorden är ett som samma...vi är ett människosläkte...systrar och bröder med varandra...gamla religiösa skrifter måste tolkas så att människorna på Jorden lär känna varandra, acceptera varandra och leva sams med varandra...gamla religgiösa skrifter får inte förstöra freden på Jorden.