Var snälla mot varandra, 
respektera varandra, 
uppträd civiliserat, 
inga personangrepp, 

Varför är det så svårt att vara snälla mot varandra? ..var finns respekt? ..varför uppträda ociviliserat? ..varför görs det mycket personangrepp? ..mår många allmänt dåligt? ..en massa olika frågor...särskilt i olika forum, i internet allmänt, vissa spyt ut sin galla...är fresiga coh allmänt otrevliga...varför det? ..många kallar sådant beteende för ärlighet...vad då ärlighet? ..det blir även kallad att det skulle vara uttrandesfrihet...men det vad det är, är ju, att dom mår oerhört dåligt...
ingen kan hjälpa dom..dom måste själva först komma tyill instinkt att dom mår dåligt och sedan kan dom börja arbeta med sig själva.