Mobbare, 
akta er,
ni omtyckta inte är, 
mobbare, sök vård, 
mobbare...
bli mänskliga.

Tänk att ca 10 000 är långtidssjukskrivna i Sverige på grund av mobbning...varför görs det inget åt detta obehag på arbetsplatserna...varför låter man mobbningen fortsätta...inte undra på att barn mobbar varandra i skolan, när även vuxna mobbar varandra.