Bota dig själv först, 
bota bort avundsjukan, 
bota bort grälsjukan, 
bota kaoset inom dig, 
först bara då 
kan du börja bota världen.

Man skall stäva hela tiden uppåt i sin andliga utveckling...på det viset botar man sig själv och först bara då kan man börja fundera hur man kan bota världen.