Sköna världen, 

skön planet, 

människans hemplanet, 

planeten Jorden, 

dig älskar vi, 

du sköna Jorden, 

dig bevara vill vi, 

här leva kan vi, bara , 

sköt om planeten, 

ta hand on planeten, 

det vårt hem är, 

vårt enda hem, 

annat hem har vi inte.

kyss--smiles--1.jpg?1468366294