Obalans i Världen, 
stora klyftor, 
rika och fattina, 
striderna ökar, 
rika skapar obalans, 
fattig bli fattigare, 
balansera på livets lina, 
tappa inte modet, 
förbli mänsklig.

Världen är i obalans...varit i obalans i alla tider...mer eller mindre...rika härskar..fattiga arbetar...fattig fattigare blir...rik rikare blir...klyftorna ökar...förbli mänsklig med mänskliga positiva känslor...i svåra tider prövas människan...var stark genom hela prövningen