Judar, muslimer 
och alla andra, 
vi männikor är, 
behandla alla likadant.

Judar har inreseförbud, dom får inte resa in i många muslimska länder...varför ingen  protest...terrordrabbade staters medborgare har nu inreseförbud vad gäller USA...hallo världen...glöm inte judarna, protestera...behandla alla likadant...var är kärleken och omtanken för judar? **