Älska din kultur, 
älska ditt språk, 
det är du det, 
var stolt över dig.

Älska din kultur...acceptera andras kultur...man skall ha balans med allt här i livet...balans också med alla kulturer...det är inte fel att älska sin egen kultur ifall man har förmågan att även älska andra kulturer...man behöver alltå inte skämmas för sin egen kultur...det är naivt att putta bort sin egen kultur...älska alla och älska alla kulturer...då är man människovänlig och har hela världen som sin hemplats :) här menas alltså att allt älskande sker inom landets alla lagar och normer.