2016-12-26
Sinnesro (1)
Sök stillhet, 
sök tystnad, 
sök harmoni, 
vistas i friden, 
friden inom dig.
 
Sök en ort så stilla att de som älskar stillhetens kontemplation där kan öva denna till sitt hjärtas yttersta tillfredsställelse.
Må alla varelser, både stora och små, finna och vistas i friden!
Friden kommer inifrån. Sök den inte utifrån.
— Buddha


2016-12-26
Sinnesro (2)
Fridens fäste, 
som en träd, 
i trygg stillhet, 
harmoni.
 
O, yttrandets son! Du är Mitt fäste, träd in däri på det att du må vistas i trygghet. Min kärlek är inom dig, lär känna den, så att du må finna Mig nära dig.
— Bahá’u’lláh


2016-12-26
Självkontroll (1)
Ha självkontroll, 
var fridsam, 
älska alla.
 
Saliga äro de fridsamma.
— Jesus


2016-12-26
Självkontroll (2)
Ha självdiciplin, 
ge akt på dina tankar, 
förbli vaken, 
var uppmärksam, 
var behärskad, 
tala inte i vresigt.

 Den disciplinerade ger ständigt akt på sina tankar, så att han förblir vaken, uppmärksam och behärskad.
Liksom regnet slår ner i en illa täckt hydda, så slår passionen ner i ett tanklöst sinne.
Hur irriterad du än kan känna dig, tala aldrig vresigt.
— Buddha


2016-12-26
Kärlek till främlingar

Älska främlingar, 
hjälp främlingar, 
var alltid vänlig, 
gör gott mot alla.

Kärleken till främlingen är något väldigt centralt i både Gamla och Nya Testamentet...kristnai är kallade till att behandla invandraren som infödd (3 Mos 19:34)...och ta emot främlingen (Matt 25:35)... och göra gott mot alla människor (1 Thess 5:15).


2016-12-26
Tolerans (1)

Döm inte, 
hör du, döm inte, 
var tolerant, 
då döms inte du heller.
 
Döm inte, så skall ni inte bli dömda.
— Lukas, 6:37, NT


2016-12-26
Tolerans (2)
Visa kärlek, 
alla är vi människor, 
lev i vänskap, 
aceptera alla.

 Visa fördragsamhet, välvilja och kärlek gentemot varandra.
Slut dina ögon för rasskillnader och välkomna alla i enhetens ljus.
Lev i vänskap med alla religioners anhängare.
— Bahá’u’lláh


2016-12-26
Tolerans (3)
All ljus är gott, 
ljuset är gott, 
lev i ljusets närhet, 
ta kraft av ljuset, 
ljuset är kärlek.
 
Ljuset är gott i vilken lampa det än lyser.
— Abdu’l-Bahá


2016-12-26
Mänskliga kroppen gömmer själen

Mänskliga kroppen gömmer själen, 
kroppen är bara ett gömma för själen, 
vår verklighet är själen, 
själen, den sanna människan.

”Den mänskliga kroppen är inget annat än utseende, och den gömmer vår verklighet. Själens verklighet.”
--Victor Hugo


2016-12-26
Trofasthet
Var trofast, 
säg inte allt du hört, 
tro inte allt du hört, 
var förnuftig, 
var trofast.
 
Den som går med förtal, han förråder din hemlighet, men den som har ett trofast hjärta döljer vad han får veta.
— Ordspråksboken, GT


2016-12-26
Uthållighet
uthållighet, 
kan du det, 
det största gärningen 
i arbetet är.
 
Uthålligheten i vårt arbete tillhör den största gärningen.
— Zoroaster


2016-12-26
Vänlighet och vishet (1)
Svara mjukt, 
meddela god kunskap, 
det är vishet.
 
Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord kommer harm åstad. De visas tunga meddelar god kunskap, men dårars mun flödar över av oförnuft.
— Ordspråksboken, GT


2016-12-26
Vänlighet och vishet (2)
Vänlig tunga som magnet för hjärtan, 
som själens bröd, 
visdomens och förståelsens källa.
 
En vänlig tunga är magneten för människornas hjärtan. Den är själens bröd, den kläder orden med mening, den är visdomens och förståelsens källa.
— Abdu’l-Bahá


2016-12-26
Världsmedborgarskap (1)
Älska alla, 
kärlek för alla, 
alla din familj är, 
hela världen din falij är, 
kärlek vinner allt.
 
För den människa i vilken kärleken bor är hela världen en familj.
— Buddha


2016-12-26
Världsmedborgarskap (2)
Jorden ett land är. 
medborganra är människorna, 
en stor önskan, 
fred på Jorden, 
älska varandra.
 
Jorden är endast ett land och mänskligheten dess medborgare.
Vi önskar bara världens bästa och nationernas lycka … att alla nationer bör bliva en i tron och alla människor som bröder, att kärlekens och enhetens band mellan människobarnen bör stärkas, att religionssplittring bör upphöra och rasåtskillnad avskaffas.
— Bahá’u’lláh


2016-12-26
Ödmjukhet (1)
Var ödmjuk, 
älska alla, 
älska dig själv, 
älska alla andra, 
var ödmjuk, 
var en god människa.

Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva.
— Filipperbrevet, 2:3, NT


2016-12-26
Ödmjukhet (2)
Var inte övermodig, 
bannlys övermodigheten, 
låt ödmjukheten lysa från dig, 
känn kärlek för alla levande, 
tjäna mänskligheten.
 
Övermod bör bannlysas med hjälp av ödmjukhet.
— Buddha


2016-12-26
Ödmjukhet (3)
Tre skatter: 
mildhet, 
förnöjsamhet, 
ödmjukhet, 
Dessa hjälpen en, 
att älska alla, 
att vara en medmänniska.
 
Jag har tre skatter som jag värnar om och prisar; den första är mildhet, den andra är förnöjsamhet och den tredje är ödmjukhet, som avhåller mig från att sätta mig över andra.
— Lao-tse2016-12-27
Kärlek
Vad är kärlek, 
att älska någon, 
vem som helst, 
älska...
var en god människa.

Vad är kärlek? Kärlek är att älska någon för vem de är, vilka de var och vem de kommer att bli. 
Chris Moore


2016-12-27
Vad är villkorslös kärlek? Ovillkorlig.
Villkorslös kärlek, 
den finns, 
leta och hitta, 
hitta det i ditt innersta, 
du älskar vem som helst, 
du väntar ingenting tillbaks, 
det villkorslös kärlek är.

Vad är då egentligen är den sanna, äkta kärlek? Det är ett faktum som accepterar och älskar både sig själv och andra människor villkorslöst . Villkorslöst innebär att älska sig själv och andra, precis som de är, ingenting läggas till eller tas bort. När du börjar att älska dig själv villkorslöst , kommer du att märka att du inte längre gör saker, för att du skulle ses, höras, eller tas hänsyn till. Du kommer att märka att du vill göra  saker för det är glädjande. På grund av detta, du vill verkligen ha dem, inte därför att du skulle tro att du själv vill ha dessa saker eller för att det bör så göras.
Villkorslös kärlek är det faktum som inte kräver något från någon annan eller dig själv. Absolut ingenting. Villkorslös kärlek förstår att varje människa har lika värde oberoende av yttre faktorer. Människan är perfekt i sin egen "felaktighet". Ingen annan person är inte ansvarig för din lycka.


2016-12-27
Älska varandra
Älska varandra, 
var med i ljuset, 
låt ditt ljus skina, 
ditt ödmuka anlete skiner, 
skiner ikapp med ljuset, 
älska.

Johannesevangeliet 2:9-10 Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall.


2016-12-27
Vi skall inte bara älska våra vänner
Älska alla, 
alla behöver kärlek, 
universal kärlek, 
medmänsklig kärlek.

Matteusevangeliet 5:43-44   Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er.


2016-12-27
Kärleken är grunden för hela Guds lag. 
Kärlek är Guds lag, 
ett allomfattande kärlek, 
kärlek för alla, 
älska alla, 
bli älskad.

Matteusevangeliet 22:36-40 ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.”


2016-12-27
Den gyllene regeln - Buddhismen

Plåga inte andra, 
pina inte andra, 
din plåga är din, 
pina inte andra med dina egna plågor, 
var istället en medmänniska, 
skada inte andra på något vis.

Plåga inte andra med det som pinar dig själv .
(Udanavarga 5:18)

Om man vill bli lycklig, måste man också hjälpa andra, eftersom ens egen lycka är beroende av andra. Det är inte konstigare än så.
(Tenzin Gyatso, den 14:e Dalai Lama)


2016-12-31
Vi bryr oss
Var uppmärksam, 
se dig omkring, 
märker du sinnestämningen, 
du bryr dig, 
du älskar.

Att vara uppmärksamma betyder att vi bryr oss, vilket betyder att vi verkligen älskar.
- Jiddu Krishnamurti


2016-12-31
Var den du är
Var den du är, 
vet du vem du är, 
lär känna ditt positiva jag, 
var en god budsbärare, 
ge kärlek för alla.

Det finnas många budbärare, men budskapet är ett och detsamma: var den du är.
- Nisargadatta Maharaj


2016-12-31
Gör det färdigt
Gör allting klart, 
det som räknas, det klara, 
det avgörande är.

Det är inte vad du gör, utan vad du slutar att göra, som är avgörande.
- Nisargadatta Maharaj


2016-02-31
Den gyllene regeln: Bahai

Vänlighet, 
tjäna, tjäna alla, 
älska alla, även dina fiender
var ren i anden, renatankar, 
så rena som möjligt, 
älska mänskligheten.

Var alltid vänlig mot dina medmänniskor, var deras tjänare och älska dem med ren ande även om de är din fiende. 
('Abdu'l-Bahá).

Vänlighet, vänlighet och åter vänlighet...vänlighet är avgörande om man är bahai eller inte.


2016-12-31
Den gyllene regeln: Islam

Älska dina bröder, 
älska dina systrar, 
älska hela mänskligheten, 
älska dig själv, älska alla.

Ingen av er är i sanning en troende förrän han önskar detsamma för sin broder som han önskar för sig själv. 
(Hadith 13)

Allmänt kan man kalla alla människor för sina bröde och systrar...då agerar man universaliskt, all omfattande, kärleksfullt mot alla människor...Även Islam har denna gyllene regeln...
(tråkigt nog är det många som vill antyda att det menas bara muslimer i denna gyllene regel...men ack så fel man kan tro...Islam hatare i allmänt vill bara analysera allt söder i Islam och på det viset få fram en negativ bild av Islam.)


2016-12-31
Den gyllene regeln: Jainismen

Skada inte andra, 
varken fysikskt elle psykiskt, 
eller verbalt...
gör bara gott...

I lycka och lidande, i glädje och sorg bör vi se på alla varelser som vi ser på oss själva och bör därför avstå från att tillfoga andra sådana skador som vi inte önskar tillfoga oss själva. (Cogashastra 2:20)


2016-12-31
Respekt
Respektera dig själv, 
då andra respekterar dig.

Respektera dig själv och andra kommer att respektera dig.
- Konfucius


2016-12-31
Omvägar
Stora vägen rak är, 
gå den raka stora vägen, 
undvik omvägar. 
om omvägar behövs, 
ta då omväg, 
sedan raka vägen igen.

Den stora vägen är jämn, men folket älskar att ta omvägar.
- Lao Zi


2016-12-31
Du och andra

Gör bara goda saker, 
älska mänskligheten, 
älska alla.

Vad du inte vill att andra skall göra mot dig skall du inte heller göra mot andra.
- Konfucius


2016-12-31
Offrar du din sinnesfri?

Behåll din sinnesfri, 
var god mot alla.

Vad är så viktigt att det är värt att offra din sinnesfrid för det?
- Gil Fronsdal


2016-12-31
Lev ditt eget liv

Låt andra leva sina liv, 
lev du ditt liv, 
frihet åt alla, 
älska alla.

Många verkar ha en klar uppfattning om hur andra människor ska leva sina liv, men få om hur de ska leva sitt eget.
- Paulo Coelho


2017-05-23
Älska och bli älskad
Älska och bli älskad, 
älska dig själv, 
då du lycklig är, 
alla ser att du lycklig är, 
alla ser att du bra mår, 
då det lätt är att älska dig :)

Om du vill bli älskad, älska själv.
- Ovidius


2016-12-31
Dörren
Du stänger dörren efter dig, 
du vill vara ifred en liten stund, 
oftas vill du social vara, 
då du öppnar dörren, 
släpper dig fri, 
detta är din inre dörr, 
du har nycklarna, bara du.

Dörren som stänger dig inne är också dörren som släpper dig fri.
- Nisargadatta Maharaj


2016-12-31
Börja från dig själv
Börja allt från dig själv, 
gör förbättringar hos dig, 
endast så du världen kan påverka.

Om du vill göra världen till en bättre plats, ta en titt på dig själv och skapa sedan förändring.
- Siedah Garrett


2016-12-31
Kärlek vinner
Kärlek vinner nästan alltid, 
kärlek ger styrka, 
kärlek ger glädje.

Ett ord befriar oss från all livets börda och smärta: det ordet är kärlek.
- Sofokles


2016-12-31
Ögat ser inte allt
Ögat ser inte allt,
vi ser det vi vill se, 
det vi inte vill se, det ser vi inte, 
många ögon, många seenden.

Ögat ser inte allt. - Tomas Andersson Wij2016-12-31
Ta inte alla tankar allvarligt
Ta inte alla tankar allvarligt, 
tankarna är oftast virriga och irrande, 
det är svårt att vara herre över sina tankar.

Här är en ny andlig övning för dig: Ta inte dina tankar på för stort allvar.
- Eckhart Tolle


2016-12-31
Glöm skuggan
Glöm skuggan, vandra i ljuset, 
upptäck det eviga ljuset.

När skuggan ses som endast en skugga, då slutar du följa den. Du vänder dig om och upptäcker solen, som varit där hela tiden.
- Nisargadatta Maharaj


2016-12-31
Stressa inte
Stressa inte, rusa inte fram, 
du kan halka, ramla, 
sök harmoni i livet, sök lugnet, 
stilla ditt sinne, njut, 
njut av stillheten.

Den som rusar fram kommer inte långt. - Lao Zi


2016-12-31
Lidande
Lär känna ditt lidande, 
upptäck hjärtats ömhet, 
upptäck godheten hos dig, 
du ÄR god, uppträd som god, 
då du lyckan hittat, 
lyckan i ditt innersta.

När du blir intim med ditt lidande, växer ditt hjärtas ömhet.
- Jack Kornfield