Vad vill smickraren, 
smickrar alla, 
pratar skit om alla 
bakom ryggen på en, 
akta dig, 
var försiktig :)

Akta dig för den som smickar dig otillbörligt, hon kommer också att klandra dig orättvist.
- arabisk ordspråk