Kylig vinterkväll, 
vinterkväll, 
en mörk kväll, 
en kall kväll, 
gatlyktorna lyser 
sin kalla svaga ljus, 
snö marken täcker, 
isgator hala, 
halka inte, 
var försiktig.

Kukkahattu1-140x119-sv-kontrast.jpg?1480