perjantai, 4. marraskuu 2016

Spiritual -2


2016-12-04
Enighet och enhet (1)
En sanning, 
inget att tvista om, 
de vise vet detta.

Sanningen är endast en. Därför finner de vise ingenting att tvista om.
— Buddha2016-12-04
Enighet och enhet (2)
Var förenade, 
ha ett syfte, 
var vänliga, 

 Var förenade i hjärta och syfte och rådgör vänligt med varandra.
— Vedaskrifterna.


2016-12-04
Olika nivåer i livet (1)
Människa, 
utveckling, 
psyket, 
själen, 
andlighet, 
kärlek. 
olika nivåer, 

Människan utvecklas så längen hon lever...människans inre alltså utveclar sig..andligheten ökar..kärleken till andra ökar...aggressivitet minskar...var och en utveckas i sin egen takt...varje människa olika är..en unik individ...i vilket plan, nivå man befinner sig, beror på hur mycket man har utvecklats...människor är alltså på olika plan, nivåer i sitt liv...därför upplevs människor som olika i sitt sätt att vara...aggressiva lågt liggande individer brukar protestera mot detta, dom liksom accepterar inte att det finns andra som är högre än dom själva, dom kan bli arga och även bli sårade...därför bör dom som lärt mer ta det lugnt, för man kan inte lyfta upp en annan, för varje människa måste komma själv till instinkt att lyfta upp sig...man kan bara förklara och berätta neutralt och hoppas att orden förstås någon gång.


2016-12-04
Olika nivåer i livet (2)
Födelse, 
du växer, 
inre styrkan växer, 
låt den växa, 
sök kunskap, 
sök andlighet, 
alla olika nivåer, 
var och en, 
det livet är, 
ingen är likadan, 
ingen känner likadant, 
alla unika är, 
acceptera detta.

Vid födseln, har en person ännu inte utvecklat sin inre styrka, essens. Med åldern, utvecklar barnet snabbt och stiger till högre och högre nivåer. Sen när man har nått vuxen ålder, verkar det som om utvecklingen skulle börja krypa i snigelfart framåt. Hos människan, det finns så mycket annat att tänka på i sina vuxna liv, fira, partner sökning, arbete, köpa varor, vilket höjer materialet. Inte mycket tid som är kvar för att höja den inre livet. Men ibland i livetsväg, kanske vaknar man upp och upptäcker att livet handlar om mer än bara arbete och sökandet efter en partner. Bråk och mobbning och andra negativa ger vika och kommer att ersättas med en känsla av att för att må väl, bör man undersöka sig själv, sitt beteenden, och ärligt börja göra förbättringar i förhållande till sig själv.


2016-12-04
Olika nivåer i livet (3)
Olika nivåer, 
alla unika är, 
acceptera detta, 
vi likadana inte är, 

För många människor är det svårt att tänka på livets olika nivåer, de är nervösa, kan bli förolämpade, inte förstå är att människor har olika grader, olika nivåer i deras liv, beroende på deras ålder, erfarenhet och viljan att förändra sig själv.
Att tala om olika nivåer, är det som att vissa inte förstår att varje människa här på jorden vandra i sin egen takt och ingen är den andra lik...När allt kommer omkring, har nästan alla en chans att höja sin nivå så småningom, gå i livets väg. Det går det helt naturligt, utan att du ens märker det. Ytterligare andra måste kämpa för en lång tid med sig själv. Vi är olika i olika hög grad, olika utvecklingsnivåer.


2016-12-04
Döm inte
Döm inte, 
bli inte själv dömd, 
den du dömer 
kan er döma.

Matt 7:1. "Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med, skall ni bli dömda..."2016-12-04
Känn kärlek för alla
Känn kärlek för alla, 
känn den ljuva känslan, 
älska dig själv, 
älska andra, 
får kärlek tillbaks, 
energin vibrerar, 
känn kärlekens energi,

Även den lilla ömhetskänslan är kärlek...man måste börja någonstans, i den nivån där man är just nu...Man kan känna kärlek för alla människor...man behöver inte tycka om allt vad alla gör eller säger, men trots det känner man en ömhet, en varm kärlek mot alla människor...man känner det inom sig...det är ingen märkvärdig känsla...man ser andra med ömhet i blicken...men trots detta, måste man kunna skilja mellan gott och ont...det som är ont, det skall man inte acceptera, man måste våga säga emot ondskan...fast man är emot ondskan som finns i vissa människors ord eller handlingar, känner man kärlek även för dessa individer...vi är alla planetens barn, samma släkte...vi människor byter energi med varandra, vi tar och vi får, energi...ofta får man ond energi, man ta emot det ett tag, men sedan måste man sätta stopp för det, för man skall inte låta den andres onda negativa energi skada en själv, så man måste gå vidare, lämna det onda bakom sig, men trots det känner man en ömhet, kärlek för dessa individer som beter sig illa ibland...man är inte likgiltig mot dom, man hatar inte dom, men man ogillar deras onda beteende eller ord...men man glömmer inte att känna kärlek...det är mycket lättare att få energi från en positiv människa...det positiva goda energin strålar mot en genom orden, minen, kroppsprålet...när negativ energi träffar en, det kan göra ont i ens psyke, själen, det onda energin träffar en som en brännande eld, eller en kniv, till slut måste man våga gå undan för att inte skada sig själv i den andres alltför negativa ord eller handlingar, men kärleken känns trots allt detta...den allmänna kärleken som känns...man är inte någon kärleksguru eller liknande om känner kärlek för alla...det finns ju många olika nivåer även vid kärlek...man älskar alla på olika sätt, man känner olika, men det är kärlek iaf...
Och man bör kanske kunna skilja mellan två saker i kärlek, för det första, antingen gillar, älskar man den andres personlighet, eller man ogillar den. och för det andra, man älskar alla själar, det allra innerta hos alla människor, som är oberoende av personlighet, man alltså älskar själva grunden i människan, de sk. själen, den som gör det möjligt att leva..själen har ingen personklighet, den är god, alltid god..
Det gäller alltså att djupdyka hos människor och leta efter denna frifulla själslig tillstånd hos varje människa...men det är en annan ska om hittar den...många är så stressade och beroende av värdsliga saker och fåfänga att själen kan vara djupt begravt hos vissa.
Tyvärr det finns många som inbillar att när man säger att man älskar alla, när man känner kärlek för alla, att man då måste acceptera allt från andra...dom har fel...fast man känner en inre kärlek för alla, innebär det inte att man måste tåla allt, man får säga emot det onda eller ibland är bäst att gå sin väg och lämna det onda bakom sig, för det är inte meningen att man skall skada sig själv.... det är ju en helt naturlig sak...kärlek innebär inte att man skall gilla det onda :) vi utbyter energi med varandra när vi umgås, det kan handla on positiv energi eller negativ energi...och man skall inte glömma att alla kan ibland göra eller säga fel, det är mänskligt att fela, vi skall inte döma varaandra alltför hårt...men gränser för det vad man skall tåla, det måste man våga göra.

Seuraavanlaisesti sanoo eräs toinen saman asian kuin minä, selvemmin ja lyhyemmin :)
Netistä poimittua.

"Visst kan man ha kärlek till alla. Det är en kärlek som är ovillkorlig och handlar inte om hur personligheten handlar utan om själens kärlek. Själen känner ingen separation från andra själar. På själens nivå är vi alla förenade och genom själens kärlek som strömmar genom hjärtat kan vi känna denna kärlek även på det fysiska planet.
Denna kärlek är inte personlig utan av en mer opersonlig karaktär. Det är inte peronlighetens handlingar eller beteenden eller vad han/hon säger som avgör utan är oberoende av detta.
Om man säger att det inte går att älska alla då är det den personliga kärleken som menas (det är egentligen solarplexuskänslor) medan själens kärlek (hjärtchakrat) förenar oss med alla.
Med kärlek och att älska alla människor så menar jag inte att acceptera alla handlingar. Gör någon en illa eller begår skadliga handlingar så kan man såklart ta avstånd från handlingen."2016-12-04
Enighet och enhet (3)
Förena er, 
alla människor är, 
vi inga främlingar, 
vi samma släkte, 
Jordens befolkning, 
människor, 
alla vise säger: 
vi från samma träd, 
samma frukter.

 Betrakta icke varandra såsom främlingar. Ni är frukterna på ett träd och
bladen på samma gren.
Alla Guds profeter förkunnar samma tro.
— Bahá’u’lláh2016-12-04
Givmildhet (1)
Unna andra gott, 
du välsignad är.

 Den som unnar andra gott, han varder välsignad, ty han giver av sitt bröd åt
den arme.
 — Ordspråksboken, GT2017-01-10
Alla religioner är goda
Var god, 
kasta bort det onda, 
religioner goda är, 
ta emot det goda, 
bli en bra människa.

Betrakta icke varandra såsom främlingar. Ni är frukterna på ett träd och bladen på samma gren.
Alla Guds profeter förkunnar samma tro.
— Bahá’u’lláh

Tror ni på detta? Jag tror att all profeter hade ungefär samma tro...dom fick bara sin upplysning på olika tider här på Jorden och var och ens profetia var anpassad just till den tidens liv och händelser och människor.
Därför bör man tolerera alla religioner...men självklart skall man även tolerera alla religioners utövare...allt som är gott, kommer från religion..all onska kommer från människan, människan som förvränger heliga böckers ord för egen vinning...religioner är inte menade att vara onda, det bör varje människa försöka att förstå...men tyvärr, så är ju inte fallet, många människor agerar illa och vill andra illa, gör andra illa och säger sig göra det i religionens namn...att  vissa människor är fortfarande så idiotiska...nu är det år 2017 och dessa idiotiska människor lever andligt fortfarande på t.ex år 500 eller år 1000 och så vidare, långt bakom i utvecklingen...
Man kan bara konstatera att alla människor lever i olika andliga nivåer...människor förstår alltså olika mycket och därför är det mycket svårt att försöka lära en som är på låg nivå andligt...var och en utvecklas i sin egen takt...man kan bara försöka leda dessa människor uppåt, men dessa människor måste själva komma till intinkt att 
religioner är goda.


2016-12-04

Motstånd mot kärlek? Varför?

Kärlekskänsla, 
kärlekskänsla mot alla, 
en djup harmoni, 
det finns, 
leta i ditt inre, 
se dig omkring, 
alla vi människor är.

Många säger emot att man kan inte älska alla...Men kärlek är en känsla, en djup känsla,,,man kan känna kärlek för alla människor...fast denna kärlek är inte passionerad eller personlig...det är bara en djup accepterande kärlekskänsla...varför har så många emot dessa känsla av kärlek...berår på antagligen att dom inte känner denna känsla, och därmed kan dom inte ens föreställa hur denna känsla känns...man skall acceptera att vissa är misstänktsamma och vill inte tro på det  vad andra säger sig känna...man kan ju inte tvinga någon att respektera andras känslor...men detta kan inte ta bort kärlekskänslan vissa känner...känner att man kan älska alla, en känsla av fridfull kärlek...man bör acceptera och resspektera att alla är olika,2016-12-04
Givmildhet (2)
Var givmild, 
i framgång, 
tackas i motgång, 
du lär, 
du växer andligt.

Var givmild i framgång och tacksam i motgång.
Bahá’u’lláh


2016-12-04
Givmildhet (3)
Var vis, 
var givmild, 
känn glädje.

En vis man har sin glädje i givmildheten och blir genom den välsignad i den andra världen.
— Buddha


2016-12-04
Glädje (1)
Glädjens vingar,

vår styrka är, 
tanken klarnar, 
vi förstår, 
allt tydligt blir.

 Glädjen ger oss vingar! I glädjens stunder är vår styrka mer vital, vårt förstånd klarare och vår förståelse tydligare. Vi tycks bättre skickade att klara av livet och finna det område där vi kan göra nytta.

— Abdu’l-Bahá


2016-12-04
Älska dina medmänniskor
Älska dina medmänniskor, 
så som du älskar dig själv, 
var givmild och god, 
var lycklig.

"Älska din medmänniska som dig själv" (Matt. 22:39)


2016-12-04
Glädje (2)
Var tankfull, 
meditera, 
glädje det ge,
förstånd det ger

Tankfullhet och meditation skänker mycken glädje.
— Buddha


2016-12-04
Godhet (1)
Ha goda avsikter, 
i tal och handling, 
lyckan du får, 
lyckan som en skugga 
du får, 
den aldrig dig lämna, 
du lyser som snö, 
du lyser som stjärnor, 
du god är, 
du lycklig är.

 När en människa talar eller handlar med god avsikt, då följer henne lyckan likt en skugga som aldrig lämnar henne.
Goda människor lyser ur fjärran likt snötäckta berg; onda människor uppslukas av mörkret likt pilen som avskjutes i natten.
— Buddha


2016-12-04
Godhet (2)
Vänd ryggen åt det onda, 
besegra det onda, 
besegra med godhet.

Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
— Romarbrevet 12:21, NT


2016-12-04
Gästfrihet
Var gästfri, 
gästfri åt alla, 
vissa änglar vara kan :) 
men du vet inte det.

 Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det.
— Hebréerbrevet 13:2, NT2015-12-04
Det onda vinner man med godhet

Det onda vinner man med godhet, 
vänd ryggen åt det onda, 
låt godhet vara din väg, 
var god mot dig själv, 
visa godhet mot andra människor, 
visa medkänsla, 
visa universal kärlek.

Antisemitism, islamofobi...främlingsfientlighet, rasism, extremhögern, osv...allt det där är ilska och hat, dålig självförtoende, girighet, osv...en del av Jordens befolkning "tillber" det onda och hatar vissa människor...detta gör även vissa länders regenter, dom som sitter i maktposition...detta är ett ociviliserat agerande...barbariskt agerande.
Visa istället godhet för alla...visa lite medkänsla...visa unisersal kärlek.


2016-12-04
Universal kärlek

Universal kärlek, 
Guds kärlek mot själar, 
själarnas kärlek mot Gud, 
själens kärlek mot andra själar, 
universal kärlek, 
andliga världens kärlek, 
älska alla.

Verklig kärlek är den kärlek som råder mellan Gud och hans tjänare, den kärlek som binden samman heliga själar. Detta är den andliga världens kärlek, inte den kärlek som rör fysiska kroppar och ting.
Abdul-Baha2016-12-04
Guds kärlek
Guds kärlek flödar, 
flödar över människan, 
du människa...
sluta bråka, 
sluta kriga, 
förena er, 
älska varandra.

”Detta är den dag på vilken Guds härligaste ynnest har flödat ut över människorna, den dag då Hans allra största nåd har ingjutits i alla skapade ting. Det åligger alla världens folk att bilägga sina tvister och att vistas i fullkomlig enhet och frid i skuggan av det träd, som är Hans omsorg och godhet.” 
–Bahá'u'lláh–


2016-12-04
Jämlikhet (1)
Vi alla människor är, 
av samma har vi kommit, 
därför glöm inte,  
upphöj dig inte över andra, 
alla likadana är.

 O, människobarn! Vet ni ej varför vi skapade eder alla av samma stoft? På det att ingen skulle upphöja sig över någon annan. …
— Bahá’u’lláh


2016-12-04
Jämlikhet (2)
Kvinnor och män, 
ni lika rättigheter har, 
i religion, 
i samhället, 
ni jämlika är, 
behandla varandra 
med respekt, 
med godhet.

Kvinnor har samma rättigheter som männen på jorden; såväl i religionen som i samhället är de mycket betydelsefulla. Så länge som kvinnor hindras från att nå sin högsta potential, så länge kommer också männen att vara oförmögna att nå den storhet som kunde vara deras.
— Abdu’l-Bahá


2016-12-17
Kärlek och vänskap (1)
Kärlek och vänskap, 
vän ger kärlek, 
vän visar kärlek, 
broder, syster - hjälper, 
har du vänner, 
riktiga vänner, 
har du bröder i tron, 
har du systrar i tron, 
då du inte ensam är.

En vän visar alltid kärlek, en broder är till för att hjälpa i nöden.
— Ordspråksboken, GT


2016-12-17
Kärlek och vänskap (2)
Kärlek och vänskap, 
split slutar genom kärlek, 
det är lagen det, 
kärlek försvinner aldrig.

Split lindras ej genom hat, men split bringas att upphöra genom kärlek. Det är en evig lag.
— Buddha


2016-12-17
Kärlek och vänskap (3)
Kärlek och vänskap, 
kärlekens trädgård, 

med kärlekens ros, 
planterat i hjärtats trädgård, 
med kärleken hjälp, 
släpp aldrig längtan, 
längtar till kärlekens honung.

O, vän! Plantera i ditt hjärtas trädgård ej något annat är kärlekens ros och släpp ej ditt tag om längtans och hängivenhetens näktergal.
—Bahá’u’lláh


2016-12-17
Kärlek och vänskap (4)
Kärlek och vänskap, 
kärlek ger broderskap, 
kärlek ger systerskap, 
kärlek ger fred, 
kärlek ger vänskap, 
kärlek ger lycka.

Kärlekens tankar skapar broderskap, fred, vänskap och lycka.
— Abdu’l-Bahá


2016-12-17
Kunskap (1)
Sök kunskap, 
sök alltid, 
kunskap ger visdom.

Sök kunskap från vaggan till graven. Sök kunskap vid Kinas gränser om så är nödvändigt.
— Muhammad


2016-12-17
Kunskap (2)
Kunskap flyger, 
som en fågel, 
kunskap lyfter oss,
som en stege, 
uppåt, uppåt, 
högre höjder, 
högre nivåer.

Kunskap är som vingar för människans liv och en stege för hennes uppstigande.
— Abdu’l-Bahá


2016-12-17
Medkänsla (1) 
Ha medkänsla, 
både i glädje och sorg, 
gläd med den glade, 
gråt med den sorgsna, 
visa medkänsla.

Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter.
— Romarbrevet 12:15, NT


2016-12-17
Medkänsla (2)
Visa medkänsla, 
visa vänlighet, 
visa ödmjukhet, 
visa mildhet, 
visa tålamod, 
och så vidare, 
visa medkänsla.

… klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod 
— Kolosserbrevet 3:12, NT


2016-12-17
Medkänsla (3)
Skydda allt levande, 
med vänliga tankar, 
du är levande, 
andra är levcande, 
människor, djur, växter, 
allt lever, 
skydda det.

Som en mor skyddar sitt barn från skada, så omfatta med vänliga tankar allt levande.
— Buddha


2016-12-25
Medmänsklighet

Mänsklighet, 
medmänsklighet, 
älska alla, 
visa kärlek, 
visa omtanke.

Medmänsklighet...Älska Jordens befolkning...planeten Jorden...allas hem är...Alla människor...på planeten Jorden...planetens folk vi är...likvärdiga vi alla är...Älsrar alla planetes folk...Gör du det okså, snällä :)...Visa kärlek...till medmänniskor...älska alla..hjälp också..hjälp alla behövande2016-12-25
Kärlek (1)
Älska alla människor, 
älska dig själv först, 
älska alla människor, 
på själslig nivå, 
bli ett med alla, 
kosmisk kärlek, 
universal kärlek.

Älska alla människor kan bara den som ser sig själv som en del av helheten, en del av Jordens helhet. Det är nödvändigt att övervinna själviskhet, att acceptera sig själv och för att påbörja processen som kommer att expandera den inre världen och få kärlek.


2016-12-25
Kärlek (2)
Älska människor, 
se helheten, 
alla själar har, 
alla själar likadana, 
alla goda är, 
älska och bli älskad.

Älska alla människor kan man bara om man ser sig själv som en del av helheten.
Ser sig som en del av världens helhet, känner kärlek för alla världens folk.
Om man unte känner att man är en del av världens helhet, då är det svårt att älska alla människor, för  man känner fientlighet, fruktar dom, känner fördomar mot främlingar och så vidare.
Men om man vänjer sig med främmande människor, främmande folk, då lär man sig att acceptera andra och inte bara sig själv och sina släktingar.


2016-12-29
Mod
Vet du det rätta, 
då vet du mycket, 
gör det rätta, 
då har du mod.

Att veta det rätta, men inte göra det, är brist på mod.
— Konfucius


2016-12-26
Renhet (1)
Den vise är ren, 
rena tankar, 
stor visdom, 
stilla harmoni, 
omvärlden gör inte ont, 
den vise är befriad 
av världens ondska, 
den vise är klok, 
den vise är mjuk.
 
Som lotusblomman på sin stjälk svävar obesudlad över det gyttjiga vattnet, så svävar den stilla vise obesudlad av världen och dess smutsiga glädjeämnen.
 Buddha


2016-12-26
Renhet (2)
En ren hjärta, 
strålande hjärta, 
milt hjärta, 
det uråldrigt är, 
det evigt är, 
hjärtats renhet.

Besitt ett rent, milt och strålande hjärta, att på din lott må komma ett herravälde, uråldrigt, oförgängligt och evigt.
— Bahá’u’lláh


2016-12-26
Respekt (1)
Var hängiven din far, 
var hängiven din mor, 
var överens med din far, 
var överens med din mor, 
det är respekt det, 
svårt kanske, 
träna och träna, 
älska dina föräldrar.
 
Låt sonen vara sin fader hängiven och vara överens med sin moder.
— Atharva Veda (hinduisk skrift)


2016-12-26
Respekt (2)
Hur är du, 
är du vänlig, 
var hänsynsfull, 
var det alltid, 
v ar behärskad, 
var det alltid, 
det är respekt.
 
Var alltid hänsynsfull och behärskad.
— Buddha


2016-12-26
Rättvisa (1)
Ljuset är rättvisa, 
utsläck det inte, 
ingen förtryck, 
ingen tyranni, 
skapa enighet, 
syfter är enighet 
bland människor, 
det är rättvisa.
 
Människans ljus är rättvisa, utsläck det inte med förtryckets och tyranniets motvindar. Syftet med rättvisa är att skapa enighet bland människorna.
— Bahá’u’lláh


2016-12-26
Rättvisa (2)
Gud älskar rättvisa, 
döm rättvist, 
ha kärlek i hjärtat, 
var rättvis.
 
Gud älskar dem som dömer rättvist.
— Muhammad


2016-12-25
Rättvisa (3)
Invandrare människa är, 
respektera invandrare, 
förtryck inte invandrare, 
behandla invandrare mänskligt, 
som en infödd, 
visa kärlek, 
visa omtande, 
det rättvisa är.
 
Om en invandrare slår sig ner i ert land skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd.
— 3 Mos.19:33-34, GT


2016-12-26
Sannfärdighet (1)
Älska sanningen, 
putta bort lögnen, 
länge leve sanningen, 
var ärlig, 
 
Den stilla vise älskar sanningen.
Lögn skall förvisas genom strängt fasthållande vid sannfärdigheten.
— Buddha


2016-12-26
Sannfärdighet (2)
Ärligheten, 
alltings grunval, 
mänsklig dygd, 
ärlighet.

Sannfärdighet är grundvalen för alla mänskliga dygder.
— Abdu’l-Bahá


2016-12-26
Sannfärdighet (3)
Ärlighet är bäst, 
ägd mycket ärlighet, 
ärlighet bättre än orätt.

Bättre äga litet med rättfärdighet än tjäna mycket med orätt.
— Ordspråksboken, GT

Kommentit

Ladataan...