Natten tystnad hörs, 
mina tankar hörs, 
hör mina tankar, 
glada tankar, 
sorliga tankar, 
i nattens tystnad, 
tid att tänka, 
tid att grubbla, 
till slut...
ler jag, 
livet leker, 
woman.16.jpg?1422334983