Mullrande åska, 
himmelens portar öppen, 
regn mycket regn, 
blixt och dunder, 
åskguden mullrar, 
vackra blixtar,
högt muller.