Känslor, 
känslig, 
tänker...
släkten min, 
ögona tåras, 
jag gråter, 
fäller många tåtar, 
måste sluta, 
tårarna hjälper inte, 
måste vara 
STARK, 
livet vidare går, 
mycket glädje, 
puttar bort det sorliga, 
vill bra må :)
jag mår bra :)

woman.12.jpg?1422335062