Kärleken vinner, 
internationell kärlek, 
kärlek utan gränser, 
tolerant kärlek, 
frihet åt alla, 
kärlek för alla.

”Människor kan bo fjärran från varandra men inget avstånd kan skilja älskande hjärtan”-- (arabisk ordspråk)