Friska vindar, 
träden susar, 
underbart svalt, 
andas in, 
andas ut, 
andas in....
doftar gott, 
regn och gräs, 
halvklar himmel, 
sitter och njuter, 
frisk luft.

woman.9.jpg?1428183011