Tänker, 
tankarna virvlar, 
klara tankar, 
virriga tankar, 
fantasi-tankar, 
tankaen lever sitt eget liv, 
nu börja sållandet, 
tar fram det kloka, 
tar fram det klara, 
det som användas kan, 
resten av tankarna 
faller i glömska :)