Tala sanning, 
ljug inte, 
kolla efter sanningen, 
håll dig till sanningen, 
uppträd klokt, 
tala klokt.

Den vise talar om vad han ser, dåren om vad han hört.” (Turkiskt ordspråk)