Är du min vän? 
gillar du mig? 
orkar du med mig? 
lyssnar du på mig? 
hjälper du mig? 
accepterar du mig? 
då så, 
du aldrig mig lämna, 
då du min vän är, 
en riktig vän, 
vän för livet.