Svetten rinner, 
varma dagar, 
varma nätter, 
som finsk bastu, 
svetten rinner, 
munnen vatten vill ha,
mera vatten :).