Sömnig, 
sömnigare, 
helt slö, 
men glad, 
som en lärka, 
ler och ler :)