Så tyst så tyst, 
en tyst natt, 
en mörk natt, 
sval natt, 
hörs ingenting, 
allting är stilla, 
en bra natt, 
en lugn natt, 
en harmonisk natt,
underbar natt.