Tipp, tipp, tapp, 
regnsdoppar, 
sövande ljud, 
monoton ljud, 
segheten tar över, 
blundar, 
blir sömnig,