Morgon-kyla, 
välkommen kyla, 
hjärtat sjunger, 
kroppen nöjd, 
kylig luft...
manna för själen.