En tyst natt,
en mörk natt,
Tystnad råder,
nattens tystnad,
underbar tystnad, 

sinnet vila får, 
tystnad är lugnt, 
en harmonisk känsla, 

själen njuter, 
själen behöver tystnad,
ibland, 

få ro i hjärtat, 
le och var lycklig
i tystnaden,