En glad skata, 
där borta, 
titta titta, 
lyssna på skatan, 
skatan skrattar, 
skatan hickar, 
huvudet upp och ner, 
svart-vit skata 
det vita vitare än vit, 
det svarta blåsvart, 
vackra skata, 
glad skata, 
skrattar och skrattar :)

abstrakt.18.jpg?1434612064