Så tyst, 
vad är tyst, 
natten tyst är, 
tysta natten...
gillar dig, 
älskar tystnaden, 
älskar ensamheten...
nattens ensamhet, 
underbart, 
härligt, 
harmoniskt.