Det snöar, 
marken vit är, 
nysnö, 
ren nysnö, 
vit snö, 
så vackert, 
så rent, 
ljuva vinter, 
kalla vinter, 
vita vinter, 
du här är igen :)