Stormen Helga igår, 
vinder ven och hummade, 
regnet piskade vilt, 
flera timmar stormen Helga 
mullrade och skrek, 
vilken storm helga var :)