Isigt, 
kallt, 
snö, is,
halt, 
blåser kallt, 
snö på marken, 
vackert.