Stormvindarna viner, 
det regnar och blåser...
vindbyarna mycket kraftiga, 
vinder skriker och gnäller, 
som i en smärtsam sjukdom, 
vatten stänker överallt, 
vinden skriker bakom fönstret, 
högt högt hojtande, 
stormvindarna starka är,