Ute det minus-grader är,
3 minus-grader, bara, 
det kallt är, 
känns isande kallt, 
drar luft in i lungorna, 
kall kall kall luft, 
hösten snart slut är, 
väntar på vinter, 
väntar på första snö, 
när när när kommer det snö...
snart srat snart snart 
kommer vinter och snö :)
väntar ivrigt...