Månen lyser, 
stormen har slutat, 
regnet har slutat, 
det stilla i luften är nu, 
gatan blänker av regnet, 
en fin mörk kväll...